Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: RYSZARD WINIARSKI

W skład Komisji wchodzą:

 1. Abrahamczyk Brygida
 2. Chroboczek Andrzej
 3. Kowalewski Krzysztof
 4. Krupa Oswald
 5. Mucha Klaudiusz
 6. Panek Henryk
 7. Słotwińska Krystyna
 8. Wolnik Wilhelm

Posiedzenia Komisji:

Porządek obrad w dniu 19.04.2006 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Sytuacja rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. Plany rozwoju rolnictwa w oparciu o fundusze europejskie w Powiecie Raciborskim. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 25.05.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Stan melioracji gruntów rolnych w gminach Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 maja 2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 19.01.2005 r. o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Przygotowanie do sprzedaży, obrót i znakowanie produktów rolnych – wystąpienie Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Aleksandra Słabonia. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2004 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.09.2004 r. o godz. 14.00

Porzadek obrad: 1. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2004r. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 września 2004 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 18.02.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Informacja nt. stanu środowiska w Powiecie Raciborskim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2004 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.03.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Wykorzystanie funduszy strukturalnych SOP i PROW – wystąpienie Kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Raciborzu Stanisława Ostrowicza. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 marca 2004 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.04.2004 r. o godz. 13.00 w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Raciborzu przy ul. Leśmiana 4.

Porządek obrad: 1. Informacja Kierownika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. działalności Agencji. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2004 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 26.05.2004 r. o godz. 14.00

Porzadek obrad: 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 1 czerwca 2004 r. 2. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 27.08.2004 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2004 r. 2. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.10.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Stan cukrownictwa po wejściu do Unii Europejskiej – wystąpienie Prezesa Zarządu Cukrowni Racibórz oraz Kierownika Biura Zrzeszenia Roślin Okopowych w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 października 2004 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 29.11.2004 r. o godz. 13.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10.

Porządek obrad: 1. Recykling pojazdów i jego efekty ekonomiczne oraz skutki dla środowiska. 2. Realizacja zadań Powiatu oraz wydatkowanie środków finansowych w zakresie kultury i kultury fizycznej. 3. Omówienie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2004r. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada 2004 r. 5. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 21.12.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Zakres działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Raciborzu po wejściu Polski do Unii Europejskiej 2. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2005r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2004 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 16.02.2005 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Niezwykłości przyrody Powiatu Raciborskiego oraz sprawa przystąpienia do Stowarzyszenia Śląskie Ogrody Botaniczne – wystąpienie Pana dr Jana Dudy. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 29.03.2005 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Rolnictwo ekologiczne – ogólne założenia i zasady – wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie oraz w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 5 kwietnia 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.04.2005 r. w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie ( wyjazd o godz. 9.30 ).

Porządek obrad: 1. Gospodarka leśna na terenie Powiatu Raciborskiego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.11.2005 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Ubezpieczenie KRUS i renty strukturalne. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 25.05.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Analiza stanu rolnictwa Powiatu Raciborskiego. Wytyczenie kierunków na rzecz odtworzenia przemysłu rolno – spożywczego. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 maja 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 15.06.2005 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Podsumowanie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty obszarowe i ONW w 2005 r. – wystąpienie Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 25.01.2006 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Polskie mleczarstwo w realiach unijnych. 2. Informacja Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dotycząca obowiązkowego odzysku zużytych akumulatorów, opon, pojemników na oleje itp. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2005 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.08.2005 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Informacja na temat przygotowań do kampanii cukrowniczej w 2005 r. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2005 r. 3. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni: - Prezes Zarządu Cukrowni „Racibórz” S.A. Czesław Wolny, - Kierownik Biura Zrzeszenia Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu Tadeusz Kozieł, - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Rolno – Przemysłowego „AGROMAX” sp. z o .o. w Raciborzu Bogusław Berka, - Prezes Cukrowni Cerekiew S.A Paweł Kwiatkowski, - Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Krzanowice Julian Kieś.

Porządek obrad w dniu 15.09.2005 r. o godz. 14.00 w siedzibie Euroregionu Silesia w Raciborzu przy ul. przy ul. Batorego 6- wspólne posiedzenie Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą .

Porządek obrad: 1. Działalność Euroregionu Silesia i Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 20 września 2005 r. 3. Wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 19.10.2004 r. o godz. 14.00

Porządek obrad: 1. Ochrony środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 października 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.12.2005 r. o godz. 14.00 wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Budżetu i Finnansów

Porządek obrad: 1. Renty strukturalne – wystąpienie Kierownika Biura Powiatowego w Raciborzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2. Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2005 r. 4. Sprawy bieżące i wnioski.

Porządek obrad w dniu 22.02.2006 r. o godz. 11.00 w Restauracji "Perła" w Krzanowicach

Porządek obrad: 1. Szkolenie nt. projektu Planu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, przeprowadzone przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Częstochowy. 2. Przyroda i ochrona wybranych terenów Powiatu Raciborskiego (Meandry rzeki Odry, Las Tworkowski, Łężczok, Arboretum Bramy Morawskiej). 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2006 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 14.06.2006 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Zbiornik Raciborski: a) stan aktualny, b) prognozy. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek onbrad w dniu 23.08.2006 r. o godz. 13.00 w Przedsiębiorstwie Komunlanym w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10

Porządek obrad: 1. Wykorzystanie środków pomocowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w obecnej kadencji Rady ze szczególnym uwzględnieniem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.08.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.09.2006 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy pl. Okrzei 4.

Porządek obrad: 1. Przygotowanie kampanii cukrowniczej w roku bieżącym. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.09.2006 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 18.10.2006 r. o godz. 14.00 w Krzyżanowicach.

Porządek obrad: 1. Podsumowanie pracy Komisji za okres II kadencji. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.10.2006 r. 3. Sprawy bieżące. Wyjazd o godz. 13.30 spod budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Redakcja strony: Komisja Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2982