Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego

Przewodniczący Komisji: NORBERT MIKA

W skład Komisji wchodzą:

 1. Abrahamczyk Brygida
 2. Burek Małgorzata
 3. Krupa Oswald
 4. Lachowicz-Kominek Dorota
 5. Słotwińska Krystyna
 6. Szczygielski Wiesław
 7. Utracki Grzegorz
 8. Wziontek Jerzy

Posiedzenia Komisji:

Porządek obrad w dniu 23.05.2006 r. o godz. 11.00

Porządek obrad: 1. Plany naborowe na rok szkolny 2006 / 2007. Zabezpieczenie kadry pedagogicznej. Ocena infrastruktury szkół podlegających Powiatowi Raciborskiemu. Plany ich modernizacji na lata 2006 / 2007. 2. Koncepcja funkcjonowania CKU w Raciborzu. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 maja 2006 r. 4. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.04.2006 r. o godz. 11. w Specjalnym OSrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudach przy ul. Szkolnej 2.

Porządek obrad: 1. Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach ( pod kątem opłacalności jego prowadzenia ) – wystąpienie Dyrektora Ośrodka. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.03.2006 r. o godz. 12.00 w MIędzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Sport i kultura w Powiecie Raciborskim. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 marca 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 18.01.2005 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Wykaz wniosków o dofinansowanie imprez kulturalnych w roku 2005. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2005 r. 3. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 22.11.2005 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6.

Porządek obrad: 1. Plan inwestycji i remontów w placówkach, dla których Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest organem prowadzącym. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.03.2004 r. o godz. 9.00

Porządek obrad: 1. Reorganizacja sieci szkół powiatu raciborskiego w 2004 r. 2. Dyskusja nad propozycjami dotyczącymi restrukturyzacji szkół powiatu raciborskiego. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 marca 2004 r. 4. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 17.02.2003 r. o godz. 12.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Informacja o pracy II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 24 lutego 2003r. 3.Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 19.04.2004 r. o godz. 11.00

Porządek obrad: 1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2004 r. 2. Dyskusja i wolne wnioski.

Porzadek obrad w dniu 25.05.2004 r. o godz. 12.00 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej

Porządek obrad: 1. Informacja o pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. 2. Sieć szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski – stan obecny i prognozowane zmiany. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 1 czerwca 2004 r. 4. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.09.2004 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie kultury w I półroczu 2004 r. 2. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie sportu i rekreacji w I półroczu 2004 r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 września 2004 r. 4. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 24.08.2004 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Współpraca jednostek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Raciborzu z Komendą Powiatową Policji i Sądem Rejonowym w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa uczniów i młodzieży. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2004 r. 3. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 18.10.2004 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Potencjalne zagrożenia młodzieży szkolnej powiatu raciborskiego na terenie placówek oświatowych, ewentualnie w ich najbliższym obejściu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu narkomanii. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 października 2004 r. 3. Dyskusja i wolne wnioski. Powyższe posiedzenie odbędzie się wspólnie z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa.Na wspólne posiedzenie Komisji zostali zaproszeni przedstawiciele gmin powiatu raciborskiego, pedagodzy szkolni, Prokurator Rejonowy w Raciborzu, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu oraz inne osoby z Policji, a także Pan Adam Szecówka.

Porządek obrad w dniu 23.11.2004 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Realizacja zadań powiatu w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 2. Ocena naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2004 / 2005. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2004 r. 4. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 15.02.2005 r. o godz. 13.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudach

Porządek obrad: 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudach: - prezentacja pracy – wystąpienie Dyrektora placówki, - analiza kosztów utrzymania Ośrodka. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2005 r. 3. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 21.12.2004 r. o godz. 11.00

Porządek obrad: 1. Przedstawienie propozycji kalendarza imprez kulturalnych na 2005 r. 2. Przedstawienie propozycji kalendarza imprez sportowych na 2005 r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2004 r. 4. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 14.06.2005 r. o godz. 12.00 w Miejskiej i Powiatowej iBibliotece Publicznej w Raciborzu. przy ul. Kasprowicza 12.

Porządek obrad: 1. Ocena realizacji zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – wystąpienie dyrektora Małgorzaty Szczygielskiej. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 30.03.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Sieć szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w powiecie raciborskim (w aspekcie ekonomicznym). 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 5 kwietnia 2005 r. 3. Dyskusja i wolne wnioski.

Porządek obrad w dniu 19.04.2005 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Analiza zakresu obowiązków pracowników Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu w oparciu o przechowywaną dokumentację w ww. Referacie. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2005 r. 3. Dyskusja i wolne wnioski.

Zmiana godziny posiedzenia Komisji w dniu 19.04.2005 r.

Nastąpiła zmiany godzina posiedzenia Komisji w dniu 19.04.2005 r. Powyższe posiedzenie odbędzie się o godz. 12.00.

Porządek obrad w dniu 24.05.2005 r. o godz 12.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Zamek Piastowski w Raciborzu – dyskusja. 2. Informacja odnośnie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – wystąpienie Dyrektora Pani Janiny Wystub. 3. Wyniki badań ankietowych dotyczących problemu płatnych korepetycji - wystąpienie Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 maja 2005 r. 5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 23.08.2005 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Zadania naborowe w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu w Raciborzu i ich realizacja w roku szkolnym 2005 / 2006. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2005 r. 3. Sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Porządek obrad w dniu 13.09.2005 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Wyniki i wnioski wypracowane przez Komisję Interdyscyplinarną, na podstawie badań ankietowych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 20 września 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 18.10.2005 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Analiza wyników nowej matury w jednostkach oświatowych, dla których Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest organem prowadzącym. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 25 października 2005 r. 3. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 24.01.2006 r. o godz. 12.00

Porządek obrad: 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2005r. 2. Plan pracy Komisji na 2006r. 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2006 r. 4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 20.12.2005 r.

Porządek obrad: 1. Ocena realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji w 2005 r. 2. Przedstawienie wstępnych propozycji kalendarza imprez sportowych na 2006 r. 3. Ocena realizacji zadań w zakresie kultury w 2005 r. 4. Przedstawienie wstępnych propozycji kalendarza imprez kulturalnych na 2006 r. 5. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2005 r. 6. Sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 21.02.2006 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 19

Porządek obrad: 1. Polityka inwestycyjna Starostwa Powiatowego w Raciborzu względem placówek oświatowych. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 13.06.2006 r. o godz. 13.00

Porządek obrad: 1. Funkcjonowanie wszystkich placówek, dla których Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest organem prowadzącym a subwencja. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 20 czerwca 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy bieżące.

Porządek obrad w dniu 22.08.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powitowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Sukcesy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy bieżące. Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Porządek obrad w dniu 19.09.2006 r.

Porządek obrad: godz. 12.30 - posiedzenie Komisji przy pl. Okrzei 4 – wizja lokalna nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, przeznaczonych do sprzedaży, godz. 13:00 – posiedzenie Komisji w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. Porządek obrad: 1. Współpraca zagraniczna jednostek, dla których Starostwo Powiatowe jest organem prowadzącym (partnerzy, formy, finansowanie). 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 26 września 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy różne.

Porządek obrad w dniu 17.10.2006 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Porządek obrad: 1. Podsumowanie pracy Komisji za okres II kadencji Rady. 2. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w dniu 24 października 2006 r. 3. Korespondencja Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji oraz sprawy różne.

Redakcja strony: Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i RekreacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3198