Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Rok 2014

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Dostawy masy mineralno-asfaltowej do warstw ścieralnych z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dróg w roku 2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
14-02-27 14:27
Schulz Andrzej
146.9KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
14-02-27 14:30
Schulz Andrzej
157.08KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
14-03-19 10:46
Schulz Andrzej
30.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 w roku 2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-02-27 14:52
Schulz Andrzej
149.63KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
14-02-27 14:55
Schulz Andrzej
155.67KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
14-03-21 13:02
Schulz Andrzej
23.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Dostawa farby i pozostałych materiałów do oznakowania poziomego dróg w roku 2014 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
14-02-27 15:16
Schulz Andrzej
149.58KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
14-02-27 15:17
Schulz Andrzej
163.55KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
14-04-02 09:45
Schulz Andrzej
24.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
14-03-06 14:09
Schulz Andrzej
919.65KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-03-06 14:13
Schulz Andrzej
3.24MB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
14-04-03 10:06
Schulz Andrzej
24.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
14-04-02 14:05
Schulz Andrzej
1.67MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
14-04-02 14:07
Schulz Andrzej
397.78KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-04-29 13:46
Schulz Andrzej
32.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S – ul. Słowackiego w Modzurowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-04-30 15:05
Schulz Andrzej
0.9MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
14-05-05 12:09
Schulz Andrzej
3.21MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
14-06-06 13:12
Schulz Andrzej
22.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa chodnika przy ul. Głównej DP 3511S w miejscowości Krzyżanowice [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
14-05-09 14:25
Schulz Andrzej
0.95MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
14-05-09 14:26
Schulz Andrzej
484.82KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
14-05-29 10:41
Schulz Andrzej
31.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Przebudowa drogi powiatowej 3546S, ul. Wiejskiej w Babicach [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
14-06-02 13:44
Schulz Andrzej
0.95MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
14-06-02 13:45
Schulz Andrzej
478.15KB
03_Pytania i odpowiedzi do postępowania 03_Pytania i odpowiedzi do postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
14-06-04 14:24
Schulz Andrzej
19.86KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
14-06-25 08:33
Schulz Andrzej
24.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
14-06-02 14:31
Schulz Andrzej
1.18MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
14-06-02 14:33
Schulz Andrzej
385.57KB
03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 03_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
14-06-20 12:41
Schulz Andrzej
24.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
14-06-20 14:17
Schulz Andrzej
1.18MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
14-06-20 14:18
Schulz Andrzej
384.73KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 615
14-07-11 13:49
Schulz Andrzej
33.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Przebudowa mostu nad rowem melioracyjnym B-8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529 S w m. Borucin [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
14-07-08 14:23
Schulz Andrzej
1MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-07-08 14:30
Schulz Andrzej
10.39MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
14-07-31 09:42
Schulz Andrzej
29.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Wyzwolenia w miejscowości Krowiarki [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
14-07-30 14:39
Schulz Andrzej
0.96MB
02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
14-08-01 08:58
Schulz Andrzej
167.55KB
03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana 03_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
14-08-01 08:59
Schulz Andrzej
480.81KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
14-08-26 09:26
Schulz Andrzej
30.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Remont (modernizacja) drogi powiatowej nr 3519S ul. Kolonia Gacki w Grzegorzowicach [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
14-09-09 15:00
Schulz Andrzej
0.96MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
14-09-09 15:01
Schulz Andrzej
417.12KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
14-09-30 14:41
Schulz Andrzej
22.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Remont nawierzchni bitumicznej odcinków drogi powiatowej nr 3505S w miejscowościach Cyprzanów i Lekartów [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
14-09-12 13:08
Schulz Andrzej
1.02MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
14-09-12 13:09
Schulz Andrzej
483.52KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-09-30 14:42
Schulz Andrzej
30.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
14-09-12 16:31
Schulz Andrzej
784.92KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-09-12 16:36
Schulz Andrzej
19.58MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
14-09-30 14:43
Schulz Andrzej
29.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2014/2015 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
14-09-15 11:34
Schulz Andrzej
1.03MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
14-09-15 11:35
Schulz Andrzej
376.63KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-10-03 14:16
Schulz Andrzej
33.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2014/2015 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-09-29 08:53
Schulz Andrzej
1.12MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
14-09-29 08:55
Schulz Andrzej
158.82KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
14-10-17 07:44
Schulz Andrzej
23.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
14-09-30 14:29
Schulz Andrzej
0.97MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
14-09-30 14:30
Schulz Andrzej
480.72KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-10-29 07:23
Schulz Andrzej
24.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Utwardzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 3524S, ul. Folwarczna w miejscowości Krowiarki [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-10-02 10:00
Schulz Andrzej
1.02MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
14-10-02 10:01
Schulz Andrzej
485.13KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
14-10-29 07:24
Schulz Andrzej
31.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Remont części nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 915 w Zawadzie Książęcej [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
14-10-03 14:27
Schulz Andrzej
1MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
14-10-03 14:28
Schulz Andrzej
2.64MB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
14-11-04 10:49
Schulz Andrzej
32.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Przebudowa chodnika przy ul. Głównej DP 3511S w Krzyżanowicach – etap 2 [ 3 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
14-10-17 14:27
Schulz Andrzej
0.97MB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
14-10-17 14:28
Schulz Andrzej
490.44KB
03_ogłoszenie o wyborze oferty 03_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-11-05 13:57
Schulz Andrzej
29.64KB

Redakcja strony: Rok 2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11421