Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Biuro rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Wydział Organizacyjny
Referat Administracyjny
pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz,
Parter budynek B

Tel. 32 45 97 391
e-mail:

Godziny otwarcia:

 • w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.


Zasady funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych:

 • Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje dowodów osobistych, paszportów oraz innych dokumentów tożsamości a także dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych – takie dokumenty i przedmioty należy przekazać najbliższej Komendzie Policji.
 • Rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub w środkach transportu publicznego należy przekazać zarządcy budynku / właścicielowi środka transportu (pociągu, autobusu).
 • Znalazca ma prawo do znaleźnego od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (właściciela) w wysokości do 1/10 jej wartości (Biuro Rzeczy Znalezionych nie pośredniczy przy ewentualnym dochodzeniu praw z tytułu znaleźnego).
 • W celu potwierdzenia prawa własności, odbiorca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego własność zgubionej rzeczy (np. dowód zakupu) a jeśli to niemożliwe, do szczegółowego opisania tej rzeczy oraz okoliczności jej utracenia.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • W przypadku odbioru rzeczy zgubionej wskazane jest (o ile to możliwe) przedstawienie dokumentu potwierdzającego własność odbieranej rzeczy.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 908)

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 479)

Ogłoszenie:

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019r. t.j.) oraz art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn zm.) z uwagi na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, Starosta Raciborski wzywa wszystkie osoby poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu (mieszczącej się na parterze, budynek B), wykazu rzeczy znalezionych, licząc od dnia znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, Starostwo Powiatowe zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.


Wykaz rzeczy znalezionych:

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykazy rzeczy znalezionych [ 3 ]
Wykaz - rok 2021 Wykaz - rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
21-12-21 13:17
Kura Szymon
184.65KB
Wykaz - rok 2022 Wykaz - rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
23-02-01 08:08
Wolnik Mariola
409.86KB
Wykaz - rok 2023 Wykaz - rok 2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
24-01-16 17:05
Kura Szymon
414.37KB

Redakcja strony: Biuro rzeczy znalezionychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14063