Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Raport o stanie powiatu

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu            w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego
Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Raport o stanie powiatu za rok 2018 [ 3 ]
Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
19-05-29 13:56
Bartula Agnieszka
3.59MB
Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018 Załącznik do Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-05-29 13:57
Bartula Agnieszka
309.07KB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-05-29 13:59
Bartula Agnieszka
11.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Raport o stanie powiatu za rok 2019 [ 3 ]
Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
20-05-29 12:47
Kolorz Magdalena
7.06MB
Załącznik do raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 Załącznik do raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-06-03 08:58
Bartula Agnieszka
348.08KB
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-05-29 12:50
Kolorz Magdalena
185.24KB

Redakcja strony: Raport o stanie powiatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1080