Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kompetencje i zadania Zarządu

Kompetencje i zadania Zarządu określa art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107).

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określają: Uchwała Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 18 października 2012 r., poz. 6384 oraz Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 grudnia 2018 r., poz. 7449 - dostępne w Bazie Rejestrów Urzędowych w zakładce Uchwały Rady.

Redakcja strony: Kompetencje i zadania ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5279