Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: "Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w zapytaniu" [ 10 ]
OR.VII.253.1.2020_ZO_zał. 1- 5 OR.VII.253.1.2020_ZO_zał. 1- 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-05-18 14:17
Stuchły Anita
389.37KB
OR.VII.253.1.2020_Zapytanie ofertowe OR.VII.253.1.2020_Zapytanie ofertowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
20-05-18 14:18
Stuchły Anita
287.08KB
OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 1 OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-05-21 15:13
Stuchły Anita
267.69KB
OR.VII.252.1.2020_ZO_zał. 6 OR.VII.252.1.2020_ZO_zał. 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-05-21 15:23
Stuchły Anita
10.18MB
OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 26.05.2020 OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 26.05.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-05-26 09:08
Stuchły Anita
282.91KB
OR.VII.253.1.2020_ZO_zał. 7- szkodowość compensa OR.VII.253.1.2020_ZO_zał. 7- szkodowość compensa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-05-26 09:09
Stuchły Anita
195.48KB
OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 27.05.2020 OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 27.05.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-05-27 15:32
Stuchły Anita
228.42KB
OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 28.05.2020 OR.VII.253.1.2020_Odpowiedź na pytania 28.05.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-05-28 09:15
Stuchły Anita
211.4KB
OR.VII.253.1.2020_ZO_zał.8 szkodowość PZU OR.VII.253.1.2020_ZO_zał.8 szkodowość PZU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-05-28 09:16
Stuchły Anita
2.24MB
OR.VII.253.1.2020_Wybór najkorzystniejszej oferty OR.VII.253.1.2020_Wybór najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-06-10 12:46
Stuchły Anita
263.49KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: „Internet dla Starostwa” [ 3 ]
Zapytanie ofertowe_Internet dla Starostwa Zapytanie ofertowe_Internet dla Starostwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-12-01 16:25
Wolnik Mariola
376.55KB
OR.VII.2630.8.2020_załączniki do zapytania ofertowego OR.VII.2630.8.2020_załączniki do zapytania ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-01 16:04
Wolnik Mariola
580.23KB
OR.VII.2630.8.2020_informacja o wyborze oferty. OR.VII.2630.8.2020_informacja o wyborze oferty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-12-10 13:03
Wolnik Mariola
286.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu” [ 3 ]
Zapytanie_ofertowe - OR.VII.2601.2.11.2020-2 Zapytanie_ofertowe - OR.VII.2601.2.11.2020-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-11-05 18:58
Wolnik Mariola
325.94KB
Zał.1-3 do zapytania ofertowego_ nr OR.VII.2601.2.11.2020-2 Zał.1-3 do zapytania ofertowego_ nr OR.VII.2601.2.11.2020-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-11-05 19:00
Wolnik Mariola
64.4KB
OR.VII.2601.2.11.2020_informacja o wyborze oferty. OR.VII.2601.2.11.2020_informacja o wyborze oferty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-11-17 15:31
Wolnik Mariola
242.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Opracowanie opinii oraz projektów rozstrzygnięć w sprawach, w których zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze starosta działa jako organ pierwszej instancji [ 2 ]
Zapytanie ofertowe i wzór oferty SE.II.6540.10.2020 Zapytanie ofertowe i wzór oferty SE.II.6540.10.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-12-21 15:22
Kura Szymon
2.62MB
SE.II.6540.10.2020_informacja o wyborze oferty SE.II.6540.10.2020_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-01-05 10:38
Wolnik Mariola
80.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wykonanie miejsc utwardzonych na terenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 [ 3 ]
Zapytanie ofertowe nr OR.VII.2510.1.2020 Zapytanie ofertowe nr OR.VII.2510.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-11-06 15:04
Wolnik Mariola
340.81KB
OR.VII.2510.1.2020 - Zał. do zapytania ofertowego OR.VII.2510.1.2020 - Zał. do zapytania ofertowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-06 15:05
Wolnik Mariola
1.42MB
OR.VII.2510.1.2020_informacja o unieważnieniu postępowania. OR.VII.2510.1.2020_informacja o unieważnieniu postępowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-11-17 14:22
Wolnik Mariola
213.55KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” [ 13 ]
Zapytanie ofertowe - ZS.82.1.13.1.2020 środki ochrony Zapytanie ofertowe - ZS.82.1.13.1.2020 środki ochrony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-07-24 10:47
Piecha Agnieszka
640.46KB
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZS.82.1.13.1.2020 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-07-24 10:47
Piecha Agnieszka
64.77KB
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - ZS.82.1.13.1.2020 Załącznik nr 2 - Formularz oferty - ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-07-24 10:48
Piecha Agnieszka
70.85KB
Załacznik nr 3 - wzór umowy - ZS.82.1.13.1.2020 Załacznik nr 3 - wzór umowy - ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-24 10:48
Piecha Agnieszka
138.5KB
AKTUALIZACJA 1 treści zapytania ofertowego - ZS.82.1.13.1.2020 AKTUALIZACJA 1 treści zapytania ofertowego - ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
20-07-27 13:36
Piecha Agnieszka
411.81KB
Odpowiedź na pytanie z dnia 27.07.2020 Odpowiedź na pytanie z dnia 27.07.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-27 13:36
Piecha Agnieszka
293.25KB
Załącznik nr 1 - AKTUALIZACJA 1 Opis przedmiotu zamówienia - ZS.82.1.13.1.2020 Załącznik nr 1 - AKTUALIZACJA 1 Opis przedmiotu zamówienia - ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-07-27 13:37
Piecha Agnieszka
426.84KB
Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 27.07.2020 Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 27.07.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-07-28 09:22
Piecha Agnieszka
304.68KB
Aktualizacja 2 Zmiana treści zapytania ofertowego - ZS.82.1.13.1.2020 Aktualizacja 2 Zmiana treści zapytania ofertowego - ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-07-28 13:03
Piecha Agnieszka
383.09KB
Zmiana w treści zapytania ofertowego 29.07.2020- ZS.82.1.13.1.2020 Zmiana w treści zapytania ofertowego 29.07.2020- ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-07-29 11:39
Soroka Magdalena
624.13KB
Odpowiedź na pytanie ZS.82.1.13.1.2020 30.07.2020 Odpowiedź na pytanie ZS.82.1.13.1.2020 30.07.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
20-07-30 08:20
Soroka Magdalena
344.09KB
Informacja o wynikach zapytania ofertowego ZS.82.1.13.1.2020 Informacja o wynikach zapytania ofertowego ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-08-04 08:02
Soroka Magdalena
350.04KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZS.82.1.13.1.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZS.82.1.13.1.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-08-11 16:06
Soroka Magdalena
390.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zapytanie_ofertowe_SG.1333.7.2020 [ 3 ]
Zapytanie_ofertowe_SG.1333.7.2020 Zapytanie_ofertowe_SG.1333.7.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-12-16 15:53
Wolnik Mariola
234.5KB
Załącznik nr 1-3 do zapytania ofertowego nr SG.1333.7.2020 Załącznik nr 1-3 do zapytania ofertowego nr SG.1333.7.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-16 15:54
Wolnik Mariola
832.08KB
SG.1333.7.2020_informacja o wyborze oferty SG.1333.7.2020_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-12-21 13:13
Wolnik Mariola
137.95KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zpytanie ofertowe na materiały biurowe w 2021 [ 3 ]
OR.VII.2601.26.2020_Zpytanie ofertowe na materiały biurowe w 2021 OR.VII.2601.26.2020_Zpytanie ofertowe na materiały biurowe w 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-12-09 07:51
Wolnik Mariola
333.79KB
Załączniki do zapytania ofertowego _OR.VII.2601.26.2020 Załączniki do zapytania ofertowego _OR.VII.2601.26.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-09 07:52
Wolnik Mariola
563.64KB
OR.VII.2601.26.2020_informacja o wyborze oferty OR.VII.2601.26.2020_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-12-17 17:08
Wolnik Mariola
288.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zpytanie ofertowe- dostawa środków czystości w 2021_OR.VII.2601.26.2020 [ 3 ]
Zpytanie ofertowe- dostawa śr. czyst. w 2021_OR.VII.2601.26.2020 Zpytanie ofertowe- dostawa śr. czyst. w 2021_OR.VII.2601.26.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-12-16 15:02
Wolnik Mariola
332.5KB
Załączniki nr 1-3 do zapytania OR.VII.2601.26.2020.zip Załączniki nr 1-3 do zapytania OR.VII.2601.26.2020.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-12-16 15:04
Wolnik Mariola
520.66KB
OR.VII.2601.27.2020_informacja o wyborze oferty OR.VII.2601.27.2020_informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-30 14:00
Wolnik Mariola
216.35KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7883