Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o dokonanie wpisu gaz, hak, L, taxi, vat

Wizytę w Wydziale Komunikacji i Transportu możesz umówić:

 • przez Internet (kalendarz),
 • dzwoniąc pod numer telefonu: 32 45 97 311,
 • osobiście  (budynek B, parter, pokój nr 4).

Aby wpisać adnotację do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu wydrukuj wniosek, następnie wypełnij go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;

oraz:

w przypadku wpisu adnotacji hak, vat, L, taxi:

 • dodatkowe badanie techniczne, potwierdzające, że pojazd spełnia wymagania dotyczące wpisu,

w przypadku wpisu gazu:

 • fakturę za montaż instalacji gazowej,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej.

Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa. Skorzystaj z naszego wzoru.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.
Wpisanie w dowodzie rejestracyjnym adnotacji taxi, L lub gaz skróci termin badania technicznego do 1 roku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek złóż w Wydziale Komunikacji i Transportu (budynek B, parter, pokój nr 19).

Godziny przyjmowania wniosków: 

 • poniedziałek, środa, czwartek  od 8:00do 15:00,
 • wtorek od 8:00 do 16:30,
 • piątek od 8:00 do 13:30.

Opłaty:
Wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jest bezpłatne.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę – 17 zł.

Pamiętaj, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Opłatę możesz uiścić:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę,
 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Raciborzu nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 36 92 – w tytule przelewu wpisz „opłata za wydanie zaświadczenia”, „opłata za pełnomocnictwo”,
 • gotówką w punkcie kasowym (budynek B, parter, pokój nr 1).

 

Termin i sposób załatwienia:
Wpis w dowodzie rejestracyjnym uzupełnimy Ci w tym samym dniu na stanowisku obsługi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wniosek o dokonanie wpisu gaz, hak, l, taxi, vat [ 4 ]
Wniosek o dokonanie wpisu Wniosek o dokonanie wpisu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6816
23-03-31 11:19
Chwalczyk Andrzej
228.65KB
Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9926
23-01-10 10:49
Chwalczyk Andrzej
120.66KB
Opis - wpisanie adnotacji Opis - wpisanie adnotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3307
23-01-11 09:41
Chwalczyk Andrzej
17.99KB
Opis - wykreślenie adnotacji Opis - wykreślenie adnotacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-01-11 09:46
Chwalczyk Andrzej
17.82KB

Redakcja strony: Wniosek o dokonanie wpisu gaz, hak, L, taxi, vatRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 157