Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
125/697/2021 2021-05-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
125/696/2021 2021-05-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
124/695/2021 2021-05-18 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
124/694/2021 2021-05-18 Obowiązująca w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2020 rok
124/693/2021 2021-05-18 Archiwalna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
124/692/2021 2021-05-18 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
123/691/2021 2021-05-12 Obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
123/690/2021 2021-05-12 Obowiązująca w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za działki stanowiące uprzednio własność Powiatu Raciborskiego, które z mocy prawa przeszły na własność Województwa Śląskiego
123/689/2021 2021-05-12 Obowiązująca w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie nieruchomości położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego
123/688/2021 2021-05-12 Obowiązująca w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 990990