Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
127/707/2021 2021-06-11 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
126/706/2021 2021-06-01 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
126/705/2021 2021-06-01 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania zespołu doradczego
126/704/2021 2021-06-01 Archiwalna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
126/703/2021 2021-06-01 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
126/702/2021 2021-06-01 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021
126/701/2021 2021-06-01 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
125/700/2021 2021-05-25 Obowiązująca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
125/699/2021 2021-05-25 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
125/698/2021 2021-05-25 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 990999