Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
129/717/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
129/716/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
129/715/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zamek Piastowski Raciborzu
129/714/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zatrudnienia dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu
128/713/2021 2021-06-17 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
128/712/2021 2021-06-17 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku
128/711/2021 2021-06-17 Obowiązująca w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”
128/710/2021 2021-06-17 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
128/709/2021 2021-06-17 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
127/708/2021 2021-06-11 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 991009