Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
130/727/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
130/726/2021 2021-06-30 Obowiązująca sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok
130/725/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim
130/724/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
130/723/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021
130/722/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
130/721/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
130/720/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032
129/719/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg powiatowych nr 1469 O Mierzęcin - Gościęcin i nr 1416 O Grudynia Wielka - Grudynia Mała kategorii drogi powiatowej
129/718/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 991013