Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Zarządu

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
132/737/2021 2021-07-13 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok
131/736/2021 2021-07-05 Obowiązująca w sprawie odstąpienia od złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice- Wschód w Katowicach z dnia 19 czerwca 2021 r.
130/735/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zm.
130/734/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9
130/733/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zamku Piastowskiego w Raciborzu do realizacji projektu pn. "Wspólna historia poprzez zabawę" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w latach 2014-2020
130/732/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie upoważnień do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zamek Piastowski w Raciborzu
130/731/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu
130/730/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021
130/729/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2021
130/728/2021 2021-06-30 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce

Redakcja strony: Uchwały ZarząduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 990992