Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LV/429/2023 2023-09-26 Obowiązująca w sprawie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia skargi
LV/428/2023 2023-09-26 Obowiązująca w sprawie udzielenia dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie”, w ramach pozyskanej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
LV/427/2023 2023-09-26 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
LV/426/2023 2023-09-26 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023
LV/425/2023 2023-09-26 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
LV/424/2023 2023-09-26 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
LIV/423/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego, od dnia 1 września 2023 r.
LIV/422/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
LIV/421/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023
LIV/420/2023 2023-08-29 Obowiązująca w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na kadencję w latach 2023 – 2027

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953036