Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LVII/439/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
LVII/438/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
LVII/437/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
LVI/436/2023 2023-10-31 Obowiązująca w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
LVI/435/2023 2023-10-31 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego
LVI/434/2023 2023-10-31 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023
LVI/433/2023 2023-10-31 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia, związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego w Żorach uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
LVI/432/2023 2023-10-31 Uchylona w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
LVI/431/2023 2023-10-31 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
LVI/430/2023 2023-10-31 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953051