Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LVIII/449/2023 2023-12-19 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
LVIII/448/2023 2023-12-19 Obowiązująca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 rok
LVIII/447/2023 2023-12-19 Obowiązująca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032
LVII/446/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”
LVII/445/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”
LVII/444/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2024 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
LVII/443/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2024 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
LVII/442/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
LVII/441/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.
LVII/440/2023 2023-11-28 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953020