Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LII/396/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
LI/395/2023 2023-04-25 Obowiązująca w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego zwiększenia subwencji oświatowej w zakresie wagi dotyczącej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach.
LI/394/2023 2023-04-25 Obowiązująca w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
LI/393/2023 2023-04-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2023 rok
LI/392/2023 2023-04-25 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
L/391/2023 2023-03-28 Obowiązująca w sprawie rozpatrzenia petycji rodzinnych domów dziecka działających na terenie powiatu raciborskiego w sprawie proponowanych podwyżek do stawki wynikającej z ustawy
L/390/2023 2023-03-28 Obowiązująca w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia
L/389/2023 2023-03-28 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą
L/388/2023 2023-03-28 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu
L/387/2023 2023-03-28 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 864645