Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LX/469/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
LX/468/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Krzyżanowice
LX/467/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
LX/466/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
LX/465/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do partnerstwa z Powiatem Wodzisławskim w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego, publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
LX/464/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
LX/463/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 - 2027
LX/462/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
LX/461/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej
LX/460/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953062