Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LXI/479/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2024 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
LXI/478/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego
LXI/477/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego
LXI/476/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego
LXI/475/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego
LXI/474/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
LXI/473/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2023 rok
LXI/472/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2024 rok
LXI/471/2024 2024-04-16 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2024 - 2032
LX/470/2024 2024-02-27 Obowiązująca w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2024

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953046