Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
LIII/409/2023 2023-06-27 Obowiązująca w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 - 2032
LIII/408/2023 2023-06-27 Obowiązująca w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2022 rok
LIII/407/2023 2023-06-27 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2022 rok
LIII/406/2023 2023-06-27 Obowiązująca w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania
LII/405/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa
LII/404/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie ustanowienia i przyznawania Nagród Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury
LII/403/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
LII/402/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
LII/401/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka
LII/400/2023 2023-05-30 Obowiązująca w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu raciborskiego na lata 2023 – 2030

Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 953063