Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Uchwały Rady

Informacje podstawowe
Numer uchwały*: LVII/442/2023
Numer kadencji*: 6
Z dnia*: 2023-11-28
Rodzaj*: Uchwały Rady
Status**:
Temat*: w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Wykonawca*: Zarząd Powiatu Raciborskiego
Uwagi: Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 grudnia 2023 r. poz. 9114. Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NPII.4131.1.1231.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r. stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w części określonej w: 1)§ 1 ust. 2 pkt 8 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), dalej jako „ustawa”, 2) § 5 ust. 2 pkt 3 lit. b w zakresie sformułowania: „odbywa się na pisemny, umotywowany wniosek organizacji pozarządowej zgłoszony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1" załącznika do uchwały oraz w załączniku Nr 1 do Programu, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 4 ustawy, 3) § 10 ust. 5 i § 12 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 1 - pkt 11 ustawy, 4) § 11 ust. 1 – ust. 3 załącznika do uchwały, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 11 ustawy, 5) § 16 ust. 5 i ust. 6 załącznika do uchwały oraz w załączniku Nr 2 do Programu, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 11 i art. 15 ust. 2d ustawy.
Tematyka*: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Uchwały powiązane:
  Wersja*: Obowiązująca
  Informacje dodatkowe
  Data utworzenia: 2023-12-04
  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-05
  Dokument utworzony przez: Beata Sbeczka
  Modyfikowane przez: Beata Sbeczka
    Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
  LVII_442_2023.pdf LVII_442_2023.pdf
  zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
  2023-12-04 11:52:17
  Sbeczka Beata
  800.57KB

  Redakcja strony: Uchwały RadyRejestr zmian

  Drukuj Liczba odwiedzin: 953047