Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XX/192/2016 2016-06-23 Obowiązująca w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury.
XVIII/176/2016 2016-04-26 Obowiązująca w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3
XVIII/174/2016 2016-04-26 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XVII/167/2016 2016-03-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
XVI/149/2016 2016-02-29 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XVI/148/2016 2016-02-29 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
XV/142/2016 2016-01-26 Archiwalna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
XIII/124/2015 2015-11-24 Archiwalna w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury.
XIII/123/2015 2015-11-24 Obowiązująca w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020.
XIII/121/2015 2015-11-24 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 188056