Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
IX/85/2015 2015-06-23 Obowiązująca w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020.
IX/82/2015 2015-06-23 Obowiązująca w sprawie szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
VI/49/2015 2015-03-23 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
V/44/2015 2015-02-24 Archiwalna w sprawie zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego.
IV/32/2015 2015-01-13 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.
III/24/2014 2014-12-29 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
III/21/2014 2014-12-29 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok
XLVII/438/2014 2014-10-28 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.
XLVI/433/2014 2014-09-30 Archiwalna w sprawie stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLV/427/2014 2014-08-26 Archiwalna w sprawie dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 125860