Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
IV/32/2015 2015-01-13 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.
III/24/2014 2014-12-29 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
III/21/2014 2014-12-29 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok
XLVII/438/2014 2014-10-28 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.
XLVI/433/2014 2014-09-30 Archiwalna w sprawie stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLVIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLV/427/2014 2014-08-26 Archiwalna w sprawie dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLV/422/2014 2014-08-26 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XLIII/412/2014 2014-06-24 Obowiązująca w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLII/403/2014 2014-05-20 Obowiązująca w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLI/398/2014 2014-04-29 Archiwalna w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 110328