Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XLIII/383/2018 2018-06-28 Obowiązująca sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLIII/381/2018 2018-06-28 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXXIX/352/2018 2018-02-27 Archiwalna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
XXXVI/335/2017 2017-12-21 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXXVI/333/2017 2017-12-21 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok
XXXV/327/2017 2017-11-28 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XXXV/326/2017 2017-11-28 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
XXXIV/319/2017 2017-10-24 Obowiązująca w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020
XXXIII/304/2017 2017-09-26 Obowiązująca w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski
XXXII/297/2017 2017-08-29 Obowiązująca w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Raciborskim

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 188070