Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXVIII/267/2017 2017-03-28 Obowiązująca w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
XXVI/244/2017 2017-01-31 Archiwalna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
XXIV/228/2016 2016-11-29 Archiwalna w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXIV/224/2016 2016-11-29 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XXIII/218/2016 2016-10-25 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
XXI/206/2016 2016-08-31 Archiwalna w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXI/204/2016 2016-08-31 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego
XXI/202/2016 2016-08-31 Obowiązująca w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego
XX/192/2016 2016-06-23 Obowiązująca w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury.
XVIII/176/2016 2016-04-26 Obowiązująca w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 132545