Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXIII/191/2020 2020-11-24 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XXIII/190/2020 2020-11-24 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
XIX/164/2020 2020-06-30 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu
XVII/141/2020 2020-04-28 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
XVII/139/2020 2020-04-28 Obowiązująca w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
XIV/123/2019 2019-12-19 Archiwalna w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
XIV/119/2019 2019-12-19 Obowiązująca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok
XIII/114/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XIII/113/2019 2019-11-26 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
XII/107/2019 2019-10-29 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 184855