Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXXV/278/2021 2021-12-21 Obowiązująca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok
XXXIV/271/2021 2021-11-30 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XXXIV/270/2021 2021-11-30 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego
XXXII/256/2021 2021-09-30 Obowiązująca w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym
XXX/245/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XXX/241/2021 2021-06-24 Obowiązująca w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
XXIX/234/2021 2021-05-25 Obowiązująca w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
XXVI/215/2021 2021-02-23 Obowiązująca w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego
XXIV/198/2020 2020-12-22 Obowiązująca w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023
XXIV/195/2020 2020-12-22 Obowiązująca w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 187348