Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
II/13/2018 2018-11-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego
XLVI/409/2018 2018-10-10 Obowiązująca w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego
XLV/404/2018 2018-09-25 Obowiązująca w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
XLIV/398/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLIV/397/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLIV/396/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
XLIV/393/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
XLIV/389/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLIII/383/2018 2018-06-28 Obowiązująca sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLIII/381/2018 2018-06-28 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 132067