Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XLIV/398/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLIV/397/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLIV/396/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
XLIV/393/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
XLIV/389/2018 2018-08-27 Obowiązująca w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLIII/383/2018 2018-06-28 Obowiązująca sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
XLIII/381/2018 2018-06-28 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXXIX/352/2018 2018-02-27 Obowiązująca w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
XXXVI/335/2017 2017-12-21 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XXXVI/333/2017 2017-12-21 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 104238