Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XLVI/357/2022 2022-11-29 Obowiązująca w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XLIV/352/2022 2022-09-27 Obowiązująca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XLIII/344/2022 2022-08-30 Obowiązująca w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
XLIII/342/2022 2022-08-30 Obowiązująca w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo
XLIII/341/2022 2022-08-30 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XLII/334/2022 2022-06-28 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu
XLI/323/2022 2022-05-31 Obowiązująca w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu
XL/318/2022 2022-04-26 Obowiązująca w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnej drogi wojewódzkiej nr 919 oraz drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie miasta Raciborza
XXXIX/306/2022 2022-03-29 Archiwalna w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu
XXXVI/290/2022 2022-01-25 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 188144