Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXX/410/2005 2005-05-30 Archiwalna W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
XXX/408/2005 2005-05-30 Archiwalna W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz osób pełnoletnich przebywających pod opieką rodzin, które sprawowały funkcje rodzi
XXX/407/2005 2005-05-30 Archiwalna W sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej
XXIX/384/2005 2005-04-26 Archiwalna w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
XXVII/364/2005 2005-01-25 Archiwalna W sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
XXVII/363/2005 2005-01-25 Archiwalna W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionycyh w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
XXVII/361/2005 2005-01-25 Archiwalna W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XXVI/347/2004 2004-12-30 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr XV / 198 / 2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I / 13 / 2002 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane
XX/278/2004 2004-06-01 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 241 / 2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.
XVII/234/2004 2004-02-27 Archiwalna W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 177555