Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
54/155/08 2008-01-08 Archiwalna w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008
XV/135/2007 2007-12-28 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.
XV/130/2007 2007-12-28 Archiwalna W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok
XIII/112/2007 2007-10-30 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.
XIII/111/2007 2007-10-30 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
XIII/110/2007 2007-10-30 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dani 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierz
X/98/2007 2007-08-28 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
VII/81/2007 2007-04-24 Archiwalna W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
IV/49/2007 2007-01-30 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2007
III/41/2006 2006-12-28 Obowiązująca Określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 130931