Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XIII/112/2007 2007-10-30 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008.
XIII/111/2007 2007-10-30 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały X/98/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
XIII/110/2007 2007-10-30 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/411/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dani 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierz
X/98/2007 2007-08-28 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
VII/81/2007 2007-04-24 Archiwalna W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
IV/49/2007 2007-01-30 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2007
III/41/2006 2006-12-28 Obowiązująca Określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego
II/20/2006 2006-12-06 Archiwalna W sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.
XLIX/585/2006 2006-10-24 Archiwalna W sprawie przyjęcia Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2007 – 2010.
XLIV/538/2006 2006-05-30 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/413/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 115848