Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXV/251/2008 2008-11-25 Archiwalna W sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009.
XXIII/233/2008 2008-09-30 Archiwalna W sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmownaia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu
XXII/221//2008 2008-08-26 Archiwalna W sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
XX/190/2008 2008-06-03 Obowiązująca W sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Ra
XVIII/169/2008 2008-03-18 Archiwalna W sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2008
XVIII/160/2008 2008-03-18 Archiwalna W sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego
XVI/150/2008 2008-01-29 Archiwalna W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.
54/155/08 2008-01-08 Archiwalna w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2008
XV/135/2007 2007-12-28 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela.
XV/130/2007 2007-12-28 Archiwalna W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008 rok

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 115842