Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
III/21/10 2010-12-28 Archiwalna W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011r.
II/18/10 2010-12-14 Archiwalna W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2011
L/477/2010 2010-10-26 Obowiązująca Określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania.
XLVII/451/2010 2010-08-31 Archiwalna W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności po
XLVI/439/2010 2010-06-22 Obowiązująca W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów
XLIV/418/2010 2010-04-27 Obowiązująca W sprawie trybu postępowania o udizelanie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
XLII/408/2010 2010-03-30 Archiwalna W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD... za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
XLII/407/2010 2010-03-30 Archiwalna W sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji,sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
XXXVIII/382/2009 2009-12-22 Archiwalna W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2010.
XXX/314/2009 2009-03-31 Archiwalna W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 131977