Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXXVI/353/2013 2013-12-20 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego
XXXVI/352/2013 2013-12-20 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XXXVI/349/2013 2013-12-20 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok
XXXV/340/2013 2013-11-26 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.
XXXIII/330/2013 2013-10-01 Archiwalna w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XXX/296/2013 2013-05-28 Archiwalna w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
XXIX/292/2013 2013-04-30 Archiwalna w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
XXVIII/285/2013 2013-03-26 Archiwalna w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.
XXVII/273/2013 2013-02-28 Archiwalna w sprawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.
XXVI/267/2013 2013-01-29 Archiwalna w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 190187