Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XV/167/2012 2012-01-24 Obowiązująca W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego.
XIV/159/2011 2011-12-20 Obowiązująca W sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XIV/155/2011 2011-12-20 Archiwalna W sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012
XIII/142/2011 2011-11-29 Archiwalna W sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.
XI/127/2011 2011-09-27 Archiwalna W sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
IX/106/2011 2011-06-28 Archiwalna W sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na obszarze Powiatu Raciborskiego.
IX/103/2011 2011-06-28 Archiwalna W sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka.
VIII/77/2011 2011-05-31 Archiwalna W sprawie zmiany Uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
V/46/2011 2011-03-01 Obowiązująca W sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
V/45/2011 2011-03-01 Obowiązująca W sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 127388