Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXI/219/2012 2012-08-28 Archiwalna W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XIX/197/2012 2012-05-29 Archiwalna W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XIX/196/2012 2012-05-29 Traci moc W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
XVIII/190/2012 2012-04-24 Obowiązująca W sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6.
XVI/172/2012 2012-02-28 Archiwalna W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XV/167/2012 2012-01-24 Obowiązująca W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego.
XIV/159/2011 2011-12-20 Obowiązująca W sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski
XIV/155/2011 2011-12-20 Archiwalna W sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012
XIII/142/2011 2011-11-29 Archiwalna W sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.
XI/127/2011 2011-09-27 Archiwalna W sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 110245