Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Prawo miejscowe

pokaż opcje
Numer Data Wersja Temat
XXV/254/2012 2012-12-18 Archiwalna w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.
XXIV/251/2012 2012-11-27 Archiwalna w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego
XXIII/238/2012 2012-10-30 Archiwalna w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego
XXI/221/2012 2012-08-28 Obowiązująca W sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
XXI/220/2012 2012-08-28 Archiwalna W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.
XXI/219/2012 2012-08-28 Archiwalna W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
XIX/197/2012 2012-05-29 Archiwalna W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
XIX/196/2012 2012-05-29 Traci moc W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
XVIII/190/2012 2012-04-24 Obowiązująca W sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6.
XVI/172/2012 2012-02-28 Archiwalna W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Redakcja strony: Prawo miejscoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 130919