Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Rok 2021

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w I półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
21-03-09 13:01
Schulz Andrzej
99.21KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-03-09 13:11
Schulz Andrzej
4.51MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-03-25 08:01
Schulz Andrzej
180.88KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
21-03-25 15:31
Schulz Andrzej
258.43KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-04-09 15:34
Schulz Andrzej
185.33KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-03-15 09:34
Schulz Andrzej
98.3KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-03-15 09:35
Schulz Andrzej
2.14MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-03-31 08:54
Schulz Andrzej
181.66KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-03-31 15:15
Schulz Andrzej
258.92KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-04-09 15:35
Schulz Andrzej
185.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w I półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-03-15 11:16
Schulz Andrzej
91.89KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
21-03-15 11:17
Schulz Andrzej
1.57MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-03-24 07:43
Schulz Andrzej
180.93KB
04_informacja z otwarcia ofert 04_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-03-24 16:07
Schulz Andrzej
257.88KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-04-15 14:32
Schulz Andrzej
184.62KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Remont ciągu pieszego przy DP 3502S w m. Maków [ 7 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-05-28 15:04
Schulz Andrzej
93.94KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-05-28 15:05
Schulz Andrzej
1.76MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-06-07 13:33
Schulz Andrzej
556.97KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-06-15 08:01
Schulz Andrzej
182.57KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-06-15 13:32
Schulz Andrzej
254.92KB
06_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 06_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-06-28 14:34
Schulz Andrzej
253.92KB
07_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 07_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-06-29 14:55
Schulz Andrzej
245.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzezkiej w m. Pogrzebień [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-05-31 13:02
Schulz Andrzej
93.81KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-05-31 13:04
Schulz Andrzej
1.91MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-06-07 13:34
Schulz Andrzej
557.08KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-06-16 08:12
Schulz Andrzej
181.79KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
21-06-16 13:57
Schulz Andrzej
259.39KB
06_Ogłoszenie o wyborze oferty 06_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-06-24 14:43
Schulz Andrzej
184.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-06-02 13:17
Schulz Andrzej
93.68KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-06-02 13:18
Schulz Andrzej
1.91MB
03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 03_skorygowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-06-07 13:38
Schulz Andrzej
556.95KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-06-18 12:10
Schulz Andrzej
183.24KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-06-18 13:27
Schulz Andrzej
256.73KB
06_Ogłoszenie o wyborze oferty 06_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-07-14 13:30
Schulz Andrzej
182.73KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – etap 4 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-06-08 10:48
Schulz Andrzej
89.1KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
21-06-08 10:49
Schulz Andrzej
9.16MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-06-24 12:15
Schulz Andrzej
181.6KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
21-06-24 14:04
Schulz Andrzej
257.92KB
05_ogłoszenie o wyborze oferty 05_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
21-07-09 14:11
Schulz Andrzej
183.18KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2021 [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-07-06 14:18
Schulz Andrzej
92.54KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-07-06 14:29
Schulz Andrzej
1.57MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-07-15 13:57
Schulz Andrzej
183.72KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-07-15 14:32
Schulz Andrzej
254.43KB
05_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 05_Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-08-02 14:49
Schulz Andrzej
251.75KB
06_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 06_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-03 13:25
Schulz Andrzej
244.98KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Remont ciągu pieszego przy DP 3502S w m. Maków [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-07-14 08:14
Schulz Andrzej
93.58KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-07-14 08:15
Schulz Andrzej
1.91MB
03_informacja o kwocie 03_informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-08-02 12:48
Schulz Andrzej
182.58KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-08-02 14:11
Schulz Andrzej
257.72KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-09 13:37
Schulz Andrzej
183.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-07-14 13:02
Schulz Andrzej
93.89KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-07-14 13:03
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-08-03 10:26
Schulz Andrzej
183.29KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-08-03 13:18
Schulz Andrzej
255.98KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-05 12:56
Schulz Andrzej
245.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-07-16 08:04
Schulz Andrzej
100.38KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-07-16 08:05
Schulz Andrzej
4.51MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-04 10:38
Schulz Andrzej
180.7KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-08-04 13:28
Schulz Andrzej
257.96KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-08-24 10:58
Schulz Andrzej
185.36KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-07-16 15:07
Schulz Andrzej
93.69KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-07-16 15:09
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-05 10:44
Schulz Andrzej
183.9KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-08-05 12:46
Schulz Andrzej
257.08KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-17 14:58
Schulz Andrzej
183.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-10 10:00
Schulz Andrzej
93.88KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-08-10 10:01
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
21-08-25 12:22
Schulz Andrzej
183.3KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-08-25 13:07
Schulz Andrzej
253.53KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-30 14:24
Schulz Andrzej
245.48KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2021/2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-08-12 14:32
Schulz Andrzej
89.7KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-08-12 14:33
Schulz Andrzej
2.01MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-08-20 10:14
Schulz Andrzej
181.63KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-08-20 11:43
Schulz Andrzej
251.06KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-08-31 14:37
Schulz Andrzej
183.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w II półroczu 2021 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-08-16 08:22
Schulz Andrzej
92.49KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-08-16 08:23
Schulz Andrzej
1.57MB
02_Informacja o kwocie 02_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-08-25 10:52
Schulz Andrzej
181KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-08-25 12:20
Schulz Andrzej
255.68KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-07 10:33
Schulz Andrzej
183.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16_Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-08-17 10:21
Schulz Andrzej
94.5KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-08-17 10:21
Schulz Andrzej
1.54MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-08-25 14:39
Schulz Andrzej
316.26KB
04_Informacja o kwocie 04_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-09-02 11:02
Schulz Andrzej
183.1KB
05_Informacja z otwarcia ofert 05_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-09-02 13:00
Schulz Andrzej
258.74KB
06_Ogłoszenie o wyborze oferty 06_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-09-15 14:44
Schulz Andrzej
183.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-08-31 14:08
Schulz Andrzej
115.6KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-08-31 14:09
Schulz Andrzej
1.99MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-15 13:13
Schulz Andrzej
183.29KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-09-15 13:55
Schulz Andrzej
256.02KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-09-24 12:17
Schulz Andrzej
183.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-09-21 12:49
Schulz Andrzej
115.81KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-09-21 12:50
Schulz Andrzej
2MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-10-07 11:30
Schulz Andrzej
184.77KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-10-07 12:47
Schulz Andrzej
257.19KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-10-15 14:30
Schulz Andrzej
183KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Brzezkiej w m. Pogrzebień, etap II [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-09-28 11:27
Schulz Andrzej
115.71KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-09-28 11:28
Schulz Andrzej
2.09MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-10-14 11:45
Schulz Andrzej
181.83KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-10-14 12:38
Schulz Andrzej
256.24KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-10-25 14:58
Schulz Andrzej
182.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w m. Krzanowice, etap II [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-09-28 14:01
Schulz Andrzej
115.5KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-09-28 14:02
Schulz Andrzej
2.09MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-10-14 11:46
Schulz Andrzej
182.42KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-10-14 12:49
Schulz Andrzej
255.91KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-11-09 14:32
Schulz Andrzej
182.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S w m. Wojnowice, etap II [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-09-28 15:02
Schulz Andrzej
115.51KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-09-28 15:03
Schulz Andrzej
2.17MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-10-14 11:48
Schulz Andrzej
181.48KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-10-14 13:20
Schulz Andrzej
255.32KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-10-25 14:59
Schulz Andrzej
182.85KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2021/2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-10-08 13:13
Schulz Andrzej
102.87KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-10-08 13:14
Schulz Andrzej
1.25MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-10-18 12:09
Schulz Andrzej
181.57KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-10-18 13:20
Schulz Andrzej
252.2KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-10-28 14:20
Schulz Andrzej
182.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23_Przebudowa elementów pasa drogowego na odcinku DP 3523S w m. Strzybnik [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-10-11 15:33
Schulz Andrzej
115.6KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-10-11 15:34
Schulz Andrzej
1.91MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-10-26 12:37
Schulz Andrzej
182.49KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-10-26 13:15
Schulz Andrzej
253.89KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-11-03 14:43
Schulz Andrzej
180.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 24_Odmulenie, oczyszczenie rowów zlokalizowanych przy drogach powiatowych [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-22 14:59
Schulz Andrzej
116.91KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-10-22 15:00
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-11-08 12:44
Schulz Andrzej
180.44KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-11-08 13:40
Schulz Andrzej
255.5KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-12 15:01
Schulz Andrzej
184.42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 25_Odmulenie, oczyszczenie rowów, ścinka poboczy na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-10-28 15:47
Schulz Andrzej
121.08KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-10-28 15:48
Schulz Andrzej
1.55MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-11-12 12:49
Schulz Andrzej
182.17KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-11-12 13:31
Schulz Andrzej
255KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-12-21 13:46
Schulz Andrzej
183.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 26_Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-11-17 15:28
Schulz Andrzej
105.43KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-11-17 15:29
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-11-22 15:09
Schulz Andrzej
314.65KB
04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-11-23 14:30
Schulz Andrzej
320.43KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-11-25 14:02
Schulz Andrzej
243.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 27_Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-11-26 18:07
Schulz Andrzej
105.44KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-11-26 18:10
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-11-30 12:17
Schulz Andrzej
317.84KB
04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 04_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-01 10:57
Schulz Andrzej
315.95KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-06 14:45
Schulz Andrzej
243.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 28_Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu [ 9 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-12-08 15:06
Schulz Andrzej
105.45KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-08 15:08
Schulz Andrzej
1.44MB
03_Pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert 03_Pytania i odpowiedzi do SWZ wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-15 08:35
Schulz Andrzej
329.43KB
04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert 04_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-12-15 08:39
Schulz Andrzej
36.81KB
05_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert 05_Pytania i odpowiedzi do SWZ cz. 2 wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
21-12-17 11:06
Schulz Andrzej
319.79KB
06_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert 06_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania i otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-12-17 11:09
Schulz Andrzej
36.81KB
07_Informacja o kwocie 07_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-12-21 13:38
Schulz Andrzej
183.79KB
08_Informacja z otwarcia ofert 08_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-12-21 14:18
Schulz Andrzej
256.6KB
09_Ogłoszenie o wyborze oferty 09_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-12-23 14:11
Schulz Andrzej
182.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 29_Dostawy oleju napędowego w roku 2022 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
21-12-13 15:32
Schulz Andrzej
113.34KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-12-13 15:35
Schulz Andrzej
1.22MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-12-21 12:44
Schulz Andrzej
181.53KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-12-21 13:37
Schulz Andrzej
250.83KB
05_Ogłoszenie o wyborze oferty 05_Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-12-23 14:16
Schulz Andrzej
180.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 30_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2022 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-12-14 16:10
Schulz Andrzej
112.45KB
02_Specyfikacja Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-12-14 16:10
Schulz Andrzej
1.27MB
03_Informacja o kwocie 03_Informacja o kwocie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
21-12-22 12:29
Schulz Andrzej
183.87KB
04_Informacja z otwarcia ofert 04_Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-12-22 13:34
Schulz Andrzej
256.31KB
05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 05_ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-01-27 14:37
Schulz Andrzej
243.5KB

Redakcja strony: Rok 2021Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5357