Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje 2023

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-10-25 14:05
Błaszczok Jolanta
125.48KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-10-25 14:07
Błaszczok Jolanta
2.26MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
23-10-25 14:10
Błaszczok Jolanta
35KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-23 10:11
Błaszczok Jolanta
180.86KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-01-12 13:31
Błaszczok Jolanta
17.87KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
23-01-12 14:08
Błaszczok Jolanta
2.14MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-01-12 14:10
Błaszczok Jolanta
35KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
23-02-10 10:40
Soroka Magdalena
120.22KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
23-05-18 09:57
Błaszczok Jolanta
186.36KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-05-18 09:59
Błaszczok Jolanta
2.2MB
Wzór formularza.doc Wzór formularza.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-18 10:01
Błaszczok Jolanta
35KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-06-06 14:27
Błaszczok Jolanta
120.57KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Określenie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjny [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-09-05 16:32
Kura Szymon
204.47KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
23-09-05 16:34
Kura Szymon
3.13MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-09-05 16:36
Kura Szymon
14.84KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
23-09-18 15:02
Kura Szymon
93.66KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Określenie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjny [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-10-10 12:44
Kura Szymon
204.36KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-10-10 12:38
Kura Szymon
582.66KB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-10-10 12:40
Kura Szymon
14.85KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
23-10-23 12:34
Kura Szymon
92.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podniesienie wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-04-28 10:45
Błaszczok Jolanta
124.04KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
23-04-28 10:46
Błaszczok Jolanta
822.52KB
Formularz zgłoszeniowy.doc Formularz zgłoszeniowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
23-04-28 10:55
Błaszczok Jolanta
35KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-05-11 11:35
Błaszczok Jolanta
15.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacj Ogłoszenie konsultacj
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
23-11-10 14:07
Kura Szymon
184.58KB
Program współpracy z ngo na 2024r. Program współpracy z ngo na 2024r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
23-11-10 14:08
Kura Szymon
1.5MB
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
23-11-10 14:09
Kura Szymon
35.5KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-11-23 09:55
Błaszczok Jolanta
176.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji.pdf Ogłoszenie konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
23-03-02 14:13
Stolorz Halina
132.77KB
Uchwała.pdf Uchwała.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
23-03-02 14:14
Stolorz Halina
576.31KB
Wzór formularza.pdf Wzór formularza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
23-03-02 14:15
Stolorz Halina
124.16KB
Wyniki konsultacji.pdf Wyniki konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-03-15 11:22
Stolorz Halina
124.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustalenie wysokości kosztów usuwania i płat za przechowywanie pojazdów w 2024 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego [ 4 ]
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Ogłoszenie o wynikach konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
23-11-03 08:26
Ignacy Rajmund
187.22KB
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
23-10-18 23:41
Kura Szymon
201.55KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
23-10-18 23:43
Kura Szymon
0.96MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
23-10-18 23:44
Kura Szymon
368.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego [ 4 ]
Ogłoszenie o wynikach konsultacji Ogłoszenie o wynikach konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
23-11-03 08:28
Ignacy Rajmund
187.3KB
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
23-10-18 23:50
Kura Szymon
201.67KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
23-10-18 23:51
Kura Szymon
0.95MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
23-10-18 23:52
Kura Szymon
369.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustanowienie i przyznawanie Nagród Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-05-17 14:42
Kura Szymon
194.96KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-05-17 14:43
Kura Szymon
0.97MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
23-05-17 14:44
Kura Szymon
23.28KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-08-25 14:10
Kura Szymon
185.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-08-10 15:11
Kura Szymon
192.09KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-08-10 14:50
Kura Szymon
0.96MB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
23-08-10 14:50
Kura Szymon
23.14KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-08-25 14:11
Kura Szymon
184.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego [ 4 ]
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-10-02 11:37
Błaszczok Jolanta
122.17KB
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
23-08-24 11:42
Błaszczok Jolanta
125.25KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
23-08-24 11:46
Błaszczok Jolanta
847.46KB
Wzór formularza Wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
23-08-24 12:00
Błaszczok Jolanta
35.5KB

Redakcja strony: Konsultacje 2023Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 723