Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje 2015

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dotacje azbest [ 4 ]
Ogłoszenie.docx Ogłoszenie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
15-10-14 14:46
Koczwara Magdalena
135.3KB
Uchwała.pdf Uchwała.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-10-14 14:15
Koczwara Magdalena
362.16KB
Opinie - wzór formularza.pdf Opinie - wzór formularza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
15-10-14 14:17
Koczwara Magdalena
80.22KB
Wyniki konsultacji.pdf Wyniki konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
15-11-12 13:23
Koczwara Magdalena
122.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kryteria i tryb przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy [ 4 ]
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-09-08 15:46
Janowicz Beata
26.1KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
15-09-08 14:57
Janowicz Beata
360.59KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-09-08 14:58
Janowicz Beata
24.35KB
Wyniki Konsultacji Wyniki Konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-10-07 10:19
Janowicz Beata
24.09KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Określenie zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego [ 4 ]
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
15-09-14 10:11
Janowicz Beata
22.37KB
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-08-19 12:20
Janowicz Beata
25.19KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-08-19 14:41
Janowicz Beata
314.57KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-08-19 14:43
Janowicz Beata
22.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (zakończone) [ 4 ]
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-05-28 14:40
Kura Szymon
204.9KB
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-04-28 14:20
Kura Szymon
213.91KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-04-29 12:55
Kura Szymon
387.58KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-04-28 14:29
Kura Szymon
134.78KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Program współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie wyników konsultacji.pdf Ogłoszenie wyników konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-01-07 14:29
Koczwara-Kozłowska Joanna
120.47KB
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
15-10-14 13:15
Redaktor BIP
174.02KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-10-14 12:52
Redaktor BIP
761.18KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-10-14 12:53
Redaktor BIP
131.57KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski [ 4 ]
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
15-09-08 14:52
Janowicz Beata
324.93KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
15-09-08 14:53
Janowicz Beata
23.42KB
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-09-08 15:47
Janowicz Beata
25.5KB
Wyniki Konsultacji Wyniki Konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-10-07 10:27
Janowicz Beata
22.83KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rozkład godzin pracy aptek (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie wyników konsultacji.pdf Ogłoszenie wyników konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-01-07 14:25
Koczwara-Kozłowska Joanna
119.49KB
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-02-09 11:58
Koczwara-Kozłowska Joanna
123KB
uchwała uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
15-02-09 12:17
Koczwara-Kozłowska Joanna
570.82KB
 Opinie-wzór formularza Opinie-wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
15-02-09 12:17
Koczwara-Kozłowska Joanna
130.61KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: ustalenie szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
15-05-13 14:35
Janowicz Beata
18.72KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
15-05-13 14:35
Janowicz Beata
267.26KB
Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-05-13 14:36
Janowicz Beata
24.81KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-06-10 09:19
Janowicz Beata
32.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania [ 4 ]
Wyniki Konsultacji Wyniki Konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-12-31 11:17
Janowicz Beata
22.94KB
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-12-02 13:57
Janowicz Beata
17.98KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-12-02 13:57
Janowicz Beata
808.63KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
15-12-02 13:58
Janowicz Beata
23.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ustanowienie i przyznawanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
15-09-30 14:55
Kura Szymon
136.62KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
15-09-30 14:56
Kura Szymon
505.51KB
Opinie-wzór formularza Opinie-wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-09-30 14:58
Kura Szymon
133.05KB
Wyniki Konsultacji Wyniki Konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-10-28 11:35
Kura Szymon
275.34KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wysokość kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 r. [ 4 ]
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
15-09-29 14:43
Redaktor BIP
424.65KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-09-29 14:44
Redaktor BIP
144.72KB
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-09-29 16:28
Ignacy Rajmund
126.64KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-10-23 08:45
Ignacy Rajmund
124.11KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana rozkładu godzin pracy aptek (zakończone) [ 4 ]
Ogłoszenie konsultacji Ogłoszenie konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-12-11 11:54
Koczwara-Kozłowska Joanna
127.33KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-12-11 11:55
Koczwara-Kozłowska Joanna
3.35MB
Opinie-wzór formularza Opinie-wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-12-11 11:56
Koczwara-Kozłowska Joanna
33.5KB
Ogłoszenie wyników konsultacji Ogłoszenie wyników konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
16-03-17 09:41
Koczwara-Kozłowska Joanna
120.1KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zmiana uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski [ 4 ]
Ogłoszenie Ogłoszenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
15-12-22 12:21
Janowicz Beata
18.1KB
Uchwała Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
15-12-23 13:15
Janowicz Beata
357.24KB
Opinie - wzór formularza Opinie - wzór formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
15-12-22 12:24
Janowicz Beata
23.13KB
Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-01-19 15:31
Janowicz Beata
198.41KB

Redakcja strony: Konsultacje 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2313