Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konsultacje 2010

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazuje do konsultacji następujące projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:

  • projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu oraz jej organizacji i trybu działania;
  • projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie powiatu raciborskiego.

Forma konsultacji: zgłoszenie opinii i uwag pisemnie w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz, bądź elektronicznie na adres:

Termin konsultacji: do 6 sierpnia 2010 r.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego [ 4 ]
Załacznik nr 1 do projektu uchwały Załacznik nr 1 do projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
12-10-20 08:30
Redaktor BIP
30.47KB
Załacznik nr 2 do projektu uchwały Załacznik nr 2 do projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
12-10-20 08:31
Redaktor BIP
31.25KB
ZS_06_10_UR_Powołanie Rady Pożytku ZS_06_10_UR_Powołanie Rady Pożytku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
12-10-20 08:31
Redaktor BIP
18.12KB
Załacznik do uchwały Załacznik do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
12-10-20 08:31
Redaktor BIP
41.7KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Propozycje organizacji pozarządowych zgłoszone w ramach konsultacji (sierpień 2010 r.) [ 1 ]
Zgłoszone propozycje Zgłoszone propozycje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
12-10-20 08:30
Redaktor BIP
3.97MB

Redakcja strony: Konsultacje 2010Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2533