Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 9/2022 Dostawa tlenu medycznego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (9/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (9/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-16 08:21
Barlik Kalina
89.52KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (9/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (9/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-04-13 10:45
Barlik Kalina
802.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 1/2022 Dostawa wyrobów do zabiegów witrektomii i zaćmy z dzierżawą aparatu [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (1/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (1/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-01-12 13:08
Barlik Kalina
122.92KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-02-07 10:04
Barlik Kalina
129.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10/2022 Dostawa oprogramowania [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (10/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-05-23 12:07
Barlik Kalina
117.48KB
2.10-2022 OGŁOSZENIE-zmiana terminu składania ofert 2.10-2022 OGŁOSZENIE-zmiana terminu składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-06-13 09:13
Barlik Kalina
67.33KB
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10/2022) 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-30 10:18
Barlik Kalina
107.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11/2022 Dostawa sprzętu IT (komputery) [ 4 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (11/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-19 10:53
Barlik Kalina
115.82KB
2.11-2022 OGŁOSZENIE-1 zmiana terminu składania ofert-OJS087-236281-pl.pdf 2.11-2022 OGŁOSZENIE-1 zmiana terminu składania ofert-OJS087-236281-pl.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-06-13 09:16
Barlik Kalina
67.5KB
3.11-2022 OGŁOSZENIE-2 zmiana terminu składania ofert i zmiana SWZ 3.11-2022 OGŁOSZENIE-2 zmiana terminu składania ofert i zmiana SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-05-13 09:32
Barlik Kalina
70.82KB
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11/2022) 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-18 07:01
Barlik Kalina
103.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12/2022 Dostawa serwerów [ 4 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (12/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-04-26 10:20
Barlik Kalina
113.83KB
2.12-2022 OGŁOSZENIE-sprostowanie-zmiana SWZ 2.12-2022 OGŁOSZENIE-sprostowanie-zmiana SWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-05-13 09:33
Barlik Kalina
73.54KB
3.12-2022 zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf 3.12-2022 zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-06-30 12:33
Barlik Kalina
831.82KB
12-2022 Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia 12-2022 Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-08 09:12
Barlik Kalina
97.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13/2022 Dostawa materiałów okulistycznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (13/2022) 	1. Ogłoszenie o zamówieniu (13/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-05-12 10:05
Barlik Kalina
121.2KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-06-03 12:42
Barlik Kalina
166.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14/2022 Usługa transportu sanitarnego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (14/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-05-24 12:35
Barlik Kalina
98.82KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-06-29 08:49
Barlik Kalina
60.4KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15/2022 Dostawa wyrobów medycznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (15/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-06-14 12:30
Barlik Kalina
91.81KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-07-06 07:39
Barlik Kalina
82.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16/2022 Wymiana pokrycia dachowego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (16/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-06 09:32
Barlik Kalina
83.53KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16/2022) 	2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-24 07:47
Barlik Kalina
61.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17/2022 Dostawa serwerów [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (17/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-22 09:56
Barlik Kalina
114.08KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (17/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (17/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-09-23 09:17
Barlik Kalina
106.7KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18/2022 Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego-SOR [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (18/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-08-11 14:30
Barlik Kalina
521.74KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-12-01 09:33
Barlik Kalina
563.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19/2022 Dostawa produktów leczniczych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (19/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-08-11 14:27
Barlik Kalina
74.23KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-08 12:33
Barlik Kalina
57.34KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2/2022 Usługa w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (2/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-01-04 08:24
Barlik Kalina
91.6KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-01-28 14:17
Barlik Kalina
63.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20/2022 Dostawa materiałów i zapewnienie możliwości wyk. badań diagnostycznych [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (20/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-11-08 07:54
Barlik Kalina
240.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23/2022 Dostawa sprzętu medycznego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (23/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-09-08 12:35
Barlik Kalina
80.54KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-23 08:31
Barlik Kalina
60.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 24/2022 Remont hallu wejściowego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (24/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (24/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-09-08 13:16
Barlik Kalina
81.14KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (24/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
22-09-29 09:52
Barlik Kalina
61.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 25/2022 Remont zabudowy wjazdu karetek [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (25/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-09-22 13:30
Barlik Kalina
83.2KB
2. Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana (25/2022) 2. Ogłoszenie o zamówieniu- zmiana (25/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-09-23 08:28
Barlik Kalina
34.23KB
3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25/2022) 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (25/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-21 11:31
Barlik Kalina
63.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 26/2022 Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (26/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-10-28 10:35
Barlik Kalina
90.79KB
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26/2022) - Zmiana terminu składania ofert 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26/2022) - Zmiana terminu składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-08 08:42
Barlik Kalina
34.72KB
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26/2022) - II zmiana terminu składania ofert 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26/2022) - II zmiana terminu składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-08 08:42
Barlik Kalina
34.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 27/2022 Roboty budowlane - Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (27/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (27/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-10-07 09:57
Barlik Kalina
100.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 28/2022 Dostawa produktów leczniczych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (28/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (28/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-11 10:54
Barlik Kalina
82.18KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (28/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-03 07:26
Barlik Kalina
82.49KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 29/2022 Usługa w zakresie zbierania i transportu do unieszkodliwiania odpadów medycznych [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (29/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (29/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
22-11-18 09:19
Barlik Kalina
89.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 3/2022 Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej - „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (3/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (3/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-01-24 11:32
Barlik Kalina
144.53KB
2.Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia (3/2022) 2.Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia (3/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-28 09:15
Barlik Kalina
55.15KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 4/2022 Dostawa nici chirurgicznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (4/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (4/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-02-04 09:00
Barlik Kalina
110.62KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (4/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (4/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-03-03 07:58
Barlik Kalina
114.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 5/2022 - Usługa prania bielizny szpitalnej [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (5/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (5/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-06-03 10:00
Barlik Kalina
107.93KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (5/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (5/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
22-08-02 09:13
Barlik Kalina
96.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 6/2022 Dostawa wyrobów medycznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (6/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (6/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-02-25 09:37
Barlik Kalina
651.64KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (6/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (6/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-04-29 12:32
Barlik Kalina
835.28KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 7/2022 Dostawa produktów leczniczych i medycznych [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (7/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (7/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-10-28 09:36
Barlik Kalina
465.3KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 8/2022 Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej - „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (8/2022) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (8/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-02-28 13:26
Barlik Kalina
140.27KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (8/2022) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (8/2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-03-25 08:55
Barlik Kalina
67.54KB

Redakcja strony: Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2089