Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

2014

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01/2014 Dostawa materiałów opatrunkowych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/2014.doc 1. Ogłoszenie o zamówieniu 01/2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
14-01-02 10:37
Zajączkowski Tomasz
43KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (01/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-02-07 09:18
Zajączkowski Tomasz
52.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02/2014 Dostawa srodków dezynfekcyjnych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (02/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (02/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
14-01-13 13:50
Zajączkowski Tomasz
41KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (02/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (02/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
14-02-14 09:05
Zajączkowski Tomasz
29.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03/2014 Dostawa produktów leczniczych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (03/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (03/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
14-01-17 09:58
Zajączkowski Tomasz
156.18KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (03/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (03/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
14-02-25 13:17
Zajączkowski Tomasz
107.59KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04/2014 Dostawa produktów leczniczych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (04/2014).doc 1. Ogłoszenie o zamówieniu (04/2014).doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
14-01-13 13:53
Zajączkowski Tomasz
41KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (04/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-02-11 08:54
Zajączkowski Tomasz
26.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05/2014 Dostawa nici chirurgicznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (05/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (05/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
14-02-06 14:11
Zajączkowski Tomasz
44KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
14-03-11 10:02
Zajączkowski Tomasz
43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06/2014 Dostawa wyrobów medycznych [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (06/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (06/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
14-06-14 10:03
Zajączkowski Tomasz
391.62KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (06/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (06/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
14-04-11 09:20
Zajączkowski Tomasz
394.72KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07/2014 Dostawa ambulansu ratunkowego typu C [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (07/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (07/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
14-01-24 13:50
Zajączkowski Tomasz
41.5KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (07/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (07/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
14-03-10 07:55
Zajączkowski Tomasz
26.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08/2014 Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków. [ 2 ]
1. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki (08/2014) 1. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wolnej ręki (08/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
14-02-14 09:14
Zajączkowski Tomasz
25KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (08/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
14-02-14 09:16
Zajączkowski Tomasz
29.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09/2014 Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (09/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (09/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1015
14-05-27 09:36
Zajączkowski Tomasz
117.04KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (09/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (09/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
14-02-26 11:10
Zajączkowski Tomasz
167.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10/2014 Dostawa wyrobów medycznych [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
14-03-18 13:21
Zajączkowski Tomasz
38KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (10/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
14-02-28 08:55
Zajączkowski Tomasz
42.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11/2014 Usługa utylizacji odpadów niebezpiecznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (11/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
14-05-15 13:16
Zajączkowski Tomasz
46KB
2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (11/2014) 2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (11/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
14-05-28 11:26
Zajączkowski Tomasz
35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12/2014 Usługa w zakresie ochrony [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
14-07-04 09:00
Zajączkowski Tomasz
27.5KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (12/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
14-05-15 13:19
Zajączkowski Tomasz
47.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13/2014 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (13/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (13/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-06-04 10:48
Zajączkowski Tomasz
52KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (13/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
14-07-28 11:43
Zajączkowski Tomasz
33.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14/2014 Usługa utylizacji odpadów niebezpiecznych [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (14/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
14-07-04 09:01
Zajączkowski Tomasz
27KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (14/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
14-05-28 11:29
Zajączkowski Tomasz
46.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15/2014 Dostawa aparatu USG [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (15/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
14-06-18 13:29
Zajączkowski Tomasz
45KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (15/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
14-07-18 20:09
Zajączkowski Tomasz
26.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16/2014 Dostawa wyrobów do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
14-09-26 11:11
Zajączkowski Tomasz
98.9KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (16/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
14-07-19 21:29
Zajączkowski Tomasz
146.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17/2014 Dostawa materiałów oraz zapewnienie technicznych możliwości wykonywania badań diagnostycznych. [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (17/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
14-07-23 11:16
Zajączkowski Tomasz
46.5KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (17/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (17/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
14-08-20 07:44
Zajączkowski Tomasz
42KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18/2014 Dostawa produktów leczniczych i medycznych [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
14-12-18 09:15
Zajączkowski Tomasz
376.94KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (18/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
14-09-30 09:59
Zajączkowski Tomasz
369.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19/2014 Dostawa produktów leczniczych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (19/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
14-08-04 10:56
Zajączkowski Tomasz
44KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
14-08-29 11:55
Zajączkowski Tomasz
34KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20/2014 Dostawa materiałów i zapewnienie technicznych możliwości wykonywania badań diagnostycznych [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (20/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (20/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
15-01-22 09:27
Zajączkowski Tomasz
165.04KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (20/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
14-11-05 09:42
Zajączkowski Tomasz
204.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21/2014 Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Szpitala. [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (21/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (21/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
14-10-17 11:15
Zajączkowski Tomasz
46.5KB
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
14-12-03 11:16
Zajączkowski Tomasz
34KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22/2014 Dostawa odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (22/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-01-16 13:36
Zajączkowski Tomasz
117KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (22/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
14-12-02 07:58
Zajączkowski Tomasz
48.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23/2014 Dostawa środków dezynfekcyjnych [ 2 ]
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23/2014) 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (23/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
15-01-16 13:37
Zajączkowski Tomasz
31.5KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (23/2014) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23/2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
14-12-11 09:39
Zajączkowski Tomasz
44.5KB

Redakcja strony: 2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6591