Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Zamówienia publiczne

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, informuje że wszystkie zamówienia  ogłaszane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone na stronie internetowej:
http://www.szpital-raciborz.org/index.php?id=przetargi
,
gdzie zamieszczane są dokumenty dotyczące tych postępowań (ogłoszenia o zamówieniach, SIWZ, pytania i odpowiedzi, informacje z sesji otwarcia ofert, zawiadomienia o wyborze oferty, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, lub o unieważnieniu postępowania, a także informacje o ewentualnych odwołaniach).
Po zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia bądź o unieważnieniu postępowania ww. dokumenty są usuwane z tej strony.
Dokumentacja z poszczególnych postępowań przechowywana jest w Dziale Zamówień Publicznych tut. Szpitala, tel. 32 755 50 80; e-mail: .

Redakcja strony: Zamówienia publiczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7586