Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Dane Szpital Rejonowy

 Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
Centrala telefoniczna +48 32 755 50 50

fax +48 32 755 50 49

Sekretariat Dyrektora Szpitala
tel. +48 32 755 37 37
fax +48 32 755 50 49
e-mail:

Kierownictwo

Dyrektor Szpitala Rejonowego - Ryszard Rudnik

e-mail:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska

e-mail:

Główny Księgowy -  Paweł Knop

e-mail: 

Rada Sopłeczna

jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Raciborskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Rada Powiatu Raciborskiego. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

Członkowie Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu powołani Uchwałą
Nr VI/51/15 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 roku, Uchwałą Nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 r.oraz Uchwałą nr XLIII/385/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018r.
1. Swoboda Grzegorz
    przewodniczący
2. Kusy Tomasz
    przedstawiciel Wojewody Śląskiego
3. Dutkiewicz Katarzyna
4. Gumieniak Władysław
5. Iskała Anna
6. Kurpis Marek
7. Kuśmierz Elżbieta
8. Mainusz Henryk
9. Migocki Konrad
10. Mruszczyk Marek
11. Plura Adrian
12. Siedlaczek Henryk
13. Smyczek Maria
14. Wajda Adam
15. Wojnar Tadeusz

Redakcja Strony:

Redaktor BIP: Krystyna Sobiech
tel.
+48 32 755 50 33
fax +48 32 755 50 49
e-mail:

Redaktor BIP zakładka Zamówienia Publiczne:
Tomasz Zajączkowski
tel. +48 32 755 50 77
fax +48 32 755 50 79
e-mail:
Redaktor BIP zakładka Wolne Stanowiska Pracy: Joanna Kosel
tel. +48 32 755 50 56
tel. +48 32 755 50 55
fax +48 32 755 50 49
e-mail:

 Strona główna BIP: www.bip.gov.pl


Redakcja strony: Dane Szpital RejonowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 15158