Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Dane Szpital Rejonowy

 Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

ul. Gamowska 3
47-400 Racibórz
Centrala telefoniczna +48 32 755 50 50


Sekretariat Dyrektora Szpitala
tel. +48 32 755 37 37
e-mail:

Kierownictwo

Dyrektor Szpitala Rejonowego - Ryszard Rudnik

e-mail:

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska

e-mail:

Główny Księgowy -  Paweł Knop

e-mail: 

Rada Sopłeczna

jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Raciborskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Radę Społeczną Szpitala powołuje i odwołuje Rada Powiatu Raciborskiego. Kadencja Rady Społecznej  aktualnie trwa w latach 2023-2027.

Członkowie Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu powołani Uchwałą
Nr LIV/420/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku:
1. Swoboda Grzegorz
    przewodniczący
2. Krzakiewicz-Karcz Beata
    przedstawiciel Wojewody Śląskiego
3. Abrahamczyk Brygida
4. Gumieniak Władysław
5. Iskała Anna
6. Kurpis Marek
7. Kuśmierz Elżbieta
8. Cofała Tomasz
9. Olender Piotr
10. Pason Adrian
11. Mainusz Henryk
12. Stępień Aleksandra
13. Hajduk Adam
14. Wolny Ryszard
15. Wojnar Tadeusz

Redakcja Strony:

Redaktor BIP: Krystyna Sobiech
tel.
+48 32 755 50 33
e-mail:

Redaktor BIP zakładka Zamówienia Publiczne:
Barlik Kalina
tel. +48 32 755 50 77
fax +48 32 755 50 79
e-mail:
Redaktor BIP zakładka Wolne Stanowiska Pracy: Alicja Lazar
tel. +48 32 755 50 56
tel. +48 32 755 50 55
e-mail:

 Strona główna BIP: www.bip.gov.pl


Redakcja strony: Dane Szpital RejonowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 25200