Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14.08.2014r. o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowegow Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala nr 4) .

  Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 marca 2013r. o godz. 15:30 w Satrostwie Powiatowym w Raciborzu.

  Tematem posiedzenia Komisji będzie analiza wykorzystania środków PFRON na terenie Powiatu Raciborskiego za lata 2011 – 2012.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 lutego 2013r. o godz. 10:00 w Satrostwie Powiatowym w Raciborzu.

  Tematem posiedzenia Komisji będzie analiza wykorzystania środków PFRON na terenie Powiatu Raciborskiego za lata 2011 – 2012.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 lutego 2013r. o godz. 15:30 w Satrostwie Powiatowym w Raciborzu.

  Tematem posiedzenia Komisji będzie analiza wykorzystania środków PFRON na terenie Powiatu Raciborskiego za lata 2011 – 2012.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Kontrola wykonania budżetu powiatu za 2012 r.: przyjęcie protokołu i przygotowanie dokumentacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

2. Skarga na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

3. Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca 2013 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatreznie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

 


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 02.07.2013r. o godz. 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowegow Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala nr 4) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23.07.2013r. o godz. 08:00w siedzibie Starostwa Powiatowegow Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala nr 4) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 06.08.2013r. o godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala nr 4) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13.08.2013r. o godz. 07:45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala nr 4) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Uwaga: Posiedzenie w dniu 13.08.2013r. rozpocznie się o godz. 7:30.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20.08.2013r. o godz. 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 09.09.2013r. o godz. 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie m.in.kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Zmiana terminu posiedzenia Komisji - posiedzenie odbędzie się 10.09.2013r. o godz. 13:00. Miejsce i tematyka  posiedzenia bez zmian.

 Zmiana godziny posiedzenia Komisji - posiedzenie rozpocznie się o godz. 15:00. Miejsce i tematyka  posiedzenia bez zmian.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18.09.2013r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie wykonanaie budżetu Powiatu za I półrocze 2013r. oraz kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 24.09.2013r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2013r. oraz kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

 Zmiana godziny posiedzenia Komisji - posiedzenie rozpocznie się o godz. 14:00. Miejsce i tematyka  posiedzenia bez zmian.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 01.10.2013r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2013r. oraz kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22.10.2013r. o godz. 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działania Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28.10.2013r. o godz. 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego oraz kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu za 2012 rok.

Uległ zmianie termin posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie się 29.10.2013r.
o godz. 7:45, a nie jak wcześniej planowano w dniu 28.10.2013r. o godz. 16:30.

Miejsce posiedzenia oraz tematyka pozostają bez zmian.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 19.11.2013r. o godz. 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu za 2012 rok.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27.11.2013r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu za 2012 rok.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.12.2013r. o godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli wykonania uchwał podjętych przez Radę Powiatu za 2012 rok.

Redakcja strony: Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2503