Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 08.02.2012r. godz. 08:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji, zgodnie z Uchwałą nr XIV/158/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20.12.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012, będzie kompleksowa kontrola Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewiyzjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu - 09.02.2012 r.

Biuro Rady informuje, iż uległ zmianie termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie się 09.02.2012 r., a nie jak wcześniej planowano 08.02.2012 r.

Miejsce i godzina posiedzenia Komisji Rewizyjnej pozostają bez zmian.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15.02.2012 r. o godz. 12:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 13.03.2012r. o godz. 8:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13.03.2012r. o godz. 8:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja kontroli kompleksowej w PZD w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15.03.2012 r. o godz. 12:00 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.

Tematem posiedzenia będzie kontynuacja kontroli kompleksowej w PZD w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18.04.2012r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Informuję, iż posiedzenie Komisji planowane na dzień 18.04.2012r. nie odbyło się. Posiedzenie, na wniosek Przewodniczącego Komisji przeniesiono na dzień 25.04.2012r. na godz. 15:00.

Tematyka oraz miejsce posiedzenia pozostają bez zmian.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25.04.2012r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie „Wykonanie budżetu Powiatu za 2011r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 06.06.2012r. o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19.06.2012r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27.06.2012r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji nie odbyło się - zmieniono termin posiedzenia na 03.07.2012r. na godz. 15:00.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 03.07.2012r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30.07.2012 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 30.07.2012r. o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowegow Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (pok. nr 4).

Tematem posiedzenia Komsji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 02.08.2012 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 02.08.2012r. o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowegow Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (pok. nr 4).

Tematem posiedzenia Komsji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16.08.2012 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 16.08.2012r. o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowegow Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (pok. nr 4).

Tematem posiedzenia Komsji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 11.09.2012 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola „Wykonanie budżetu Powiatu za 2011r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18.09.2012 r. o godz. 8:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli „Wykonanie budżetu Powiatu za 2011r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16.10.2012r. o godz. 1 5:00 w siedzibie Starsotwa Powiatowego w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie analiza Uchwały Nr 81/410/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28.11.2012r. o godz. 15:00 w siedzibie Starsotwa Powiatowego w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie ustalenie planu kontroli Komsiji Rewizyjnej na 2013r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 04.12.2012r. o godz. 15:30 w siedzibie Starsotwa Powiatowego w Raciborzu

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej - posiedzenie Komsiji odbedzie sie dnia 05.12.2012r. o godz. 15:00 zamiast w dniu 04.12.2012r. o godz. 15:30. Miejsce i tematyka posiedzenia pozostaja bez zmian.

Redakcja strony: Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2507