Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

Rok 2020

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01_Remonty cząstkowe i wielkowymiarowe nawierzchni dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-02-07 08:09
Schulz Andrzej
165.77KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-02-07 08:11
Schulz Andrzej
4.1MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-02-24 11:44
Schulz Andrzej
466.11KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
20-02-27 13:27
Schulz Andrzej
600.53KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02_Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-02-07 08:41
Schulz Andrzej
165.28KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-02-07 08:42
Schulz Andrzej
1.74MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-02-24 11:45
Schulz Andrzej
439.98KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-02-27 13:27
Schulz Andrzej
593.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 03_Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku 2020 [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-25 10:18
Schulz Andrzej
159.68KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-03-25 10:20
Schulz Andrzej
1.16MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
20-04-03 10:42
Schulz Andrzej
456.27KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-04-10 15:32
Schulz Andrzej
622.17KB
05_ogłoszenie o ponowionym wyborze oferty 05_ogłoszenie o ponowionym wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-04-21 13:18
Schulz Andrzej
626.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 04_Mechaniczna ścinka poboczy oraz oczyszczenie dna rowów i skarp odcinków dróg wojewódzkich będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-04-10 16:01
Schulz Andrzej
165.34KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-04-10 16:04
Schulz Andrzej
1.59MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-04-27 10:21
Schulz Andrzej
427.06KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-05-04 13:19
Schulz Andrzej
626.76KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 05_Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie zimowym 2020/2021 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-04 12:42
Schulz Andrzej
155.45KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-09-04 12:44
Schulz Andrzej
854.14KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-09-14 11:08
Schulz Andrzej
424.54KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-09-23 12:11
Schulz Andrzej
596.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 06_Usługi odśnieżania na potrzeby zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego w sezonie 2020/2021 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-09-30 14:04
Schulz Andrzej
233.53KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-09-30 14:06
Schulz Andrzej
1.66MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
20-10-09 13:39
Schulz Andrzej
444.02KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-10-14 14:15
Schulz Andrzej
568.88KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 07_Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap IV [ 6 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-10-02 14:09
Schulz Andrzej
236.62KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-10-02 14:10
Schulz Andrzej
1.6MB
03_pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-10-08 13:35
Schulz Andrzej
318.58KB
04_skorygowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 04_skorygowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-10-08 13:36
Schulz Andrzej
1.6MB
05_informacja z otwarcia ofert 05_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-10-19 10:40
Schulz Andrzej
425.07KB
06_ogłoszenie o wyborze oferty 06_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-10-28 16:46
Schulz Andrzej
614.7KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 08_Remont DW 421 od granicy z województwem opolskim w km 14+457 w kierunku m. Sławików [ 5 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-10-12 14:38
Schulz Andrzej
160.48KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-10-12 14:54
Schulz Andrzej
25.97MB
03_pytania i odpowiedzi do SIWZ 03_pytania i odpowiedzi do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-10-22 14:26
Schulz Andrzej
2.9MB
04_informacja z otwarcia ofert 04_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-10-27 15:21
Schulz Andrzej
470.34KB
05_ogłoszenie o wyborze oferty 05_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-10-30 15:57
Schulz Andrzej
631.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 09_Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-10-20 13:22
Schulz Andrzej
237.02KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-10-20 13:24
Schulz Andrzej
1.52MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-11-04 12:39
Schulz Andrzej
390.06KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-11-10 15:57
Schulz Andrzej
572.82KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10_Mechaniczna ścinka poboczy odcinków dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
20-11-04 10:14
Schulz Andrzej
236.79KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-11-04 10:16
Schulz Andrzej
1.5MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-11-19 12:57
Schulz Andrzej
394.87KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-11-25 16:32
Schulz Andrzej
580.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11_Remont odcinka ciągu pieszego przy DP 3543S w miejscowości Pogrzebień [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
20-11-05 13:16
Schulz Andrzej
235.57KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-11-05 13:19
Schulz Andrzej
1.51MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
20-11-20 13:18
Schulz Andrzej
449.22KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-11-26 16:10
Schulz Andrzej
624.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12_Remonty nawierzchni ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-11-06 13:58
Schulz Andrzej
235.55KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-11-06 13:59
Schulz Andrzej
1.53MB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-11-23 17:07
Schulz Andrzej
443.7KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-11-30 13:10
Schulz Andrzej
648.77KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13_Dostawy oleju napędowego w roku 2021 do zbiornika o pojemności 5000 l, należącego do Zamawiającego wraz z bezgotówkowym rozliczaniem transakcji oraz elektronicznym systemem ewidencji tankowania i analizy rozliczeniowej [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-12-10 18:15
Schulz Andrzej
162.43KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-12-10 18:17
Schulz Andrzej
876.58KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-12-18 14:24
Schulz Andrzej
362.69KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-12-22 16:28
Schulz Andrzej
551.83KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14_Ochrona obiektów i mienia na bazie Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu w roku 2021 [ 4 ]
01_ogłoszenie o zamówieniu 01_ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
20-12-10 18:59
Schulz Andrzej
238.59KB
02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-12-10 19:00
Schulz Andrzej
876.4KB
03_informacja z otwarcia ofert 03_informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-12-18 14:24
Schulz Andrzej
358.04KB
04_ogłoszenie o wyborze oferty 04_ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-12-22 16:29
Schulz Andrzej
549.85KB

Redakcja strony: Rok 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7306