Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne dostępne sa w plikach do pobrania:

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok 2019 [ 2 ]
1. Zaproszenie superwizja 2019.doc 1. Zaproszenie superwizja 2019.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
19-02-15 09:08
Jasion Klaudia
80.5KB
Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie superwizji.docx Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie superwizji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-02-22 13:52
Jasion Klaudia
14.47KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01.Przeprowadzenie superwizji [ 1 ]
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie superwizji 2020 Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie superwizji 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
20-01-09 10:16
Kotlarz Grażyna
1.22MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 01. Przeprowadzenie superwizji [ 1 ]
1. Zaproszenie superwizja 2021.pdf 1. Zaproszenie superwizja 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
21-01-21 13:13
Kotlarz Grażyna
779.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 02. Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej [ 2 ]
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
21-08-10 10:48
Kotlarz Grażyna
0.95MB
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (2).pdf Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (2).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-08-26 10:36
Jasion Klaudia
0.96MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok2015 [ 6 ]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
15-05-26 10:23
Kotlarz Grażyna
144.82KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2015.pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
15-03-17 13:20
Kotlarz Grażyna
324.67KB
SIWZ 2015 - z załącznikami.pdf SIWZ 2015 - z załącznikami.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
15-03-17 13:21
Kotlarz Grażyna
692.13KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2015.pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
15-04-01 12:38
Kotlarz Grażyna
358.83KB
Unieważnienie postępowania           w części 3.pdf Unieważnienie postępowania w części 3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
15-04-01 12:39
Kotlarz Grażyna
292.19KB
Unieważnienie postępowania w cz. 7.pdf Unieważnienie postępowania w cz. 7.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-04-01 12:54
Kotlarz Grażyna
291.49KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok2016 [ 15 ]
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej 2016.pdf Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
16-04-08 11:20
Kotlarz Grażyna
753.41KB
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczeniowej 2016.pdf Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczeniowej 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
16-04-08 11:21
Kotlarz Grażyna
766.53KB
Zapytanie o cenę opracowania dokumentacji projektowej - 2016.docx Zapytanie o cenę opracowania dokumentacji projektowej - 2016.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-04-21 14:21
Kotlarz Grażyna
91.95KB
Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług przewozowych 2016.JPG Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług przewozowych 2016.JPG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
16-04-25 12:41
Kotlarz Grażyna
597.03KB
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej - 2016.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej - 2016.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
16-05-12 09:13
Kotlarz Grażyna
467.47KB
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane wraz z załącznikami - 2016.zip Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane wraz z załącznikami - 2016.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-08-22 13:30
Kotlarz Grażyna
1.9MB
Kosztorys - branża budowlana.zip Kosztorys - branża budowlana.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
16-08-22 13:31
Kotlarz Grażyna
788.09KB
Kosztorys - branża elektryczna.zip Kosztorys - branża elektryczna.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-08-22 13:32
Kotlarz Grażyna
558.86KB
Kosztorys - branża sanitarna.zip Kosztorys - branża sanitarna.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-08-22 13:33
Kotlarz Grażyna
220.9KB
Rysunki.zip Rysunki.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
16-08-22 13:40
Kotlarz Grażyna
6.15MB
Rysunki.zip Rysunki.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-08-22 13:45
Kotlarz Grażyna
6.15MB
Zawidomienie o wyborze oferty na wykonanie prac budowlanych.pdf Zawidomienie o wyborze oferty na wykonanie prac budowlanych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-09-07 16:12
Kotlarz Grażyna
468.11KB
zapytanie ofertowe o świadczenie opieki nad dzieckiem.pdf zapytanie ofertowe o świadczenie opieki nad dzieckiem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-06-20 12:03
Kotlarz Grażyna
683.92KB
zapytanie ofertowe o świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej.pdf zapytanie ofertowe o świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
16-06-20 12:04
Kotlarz Grażyna
688.72KB
Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej.pdf Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
16-06-22 16:12
Kotlarz Grażyna
234.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok2017 [ 5 ]
Zaproszenie do złożenia oferty na wycieczki 2017 z załacznikami.doc Zaproszenie do złożenia oferty na wycieczki 2017 z załacznikami.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-03-14 13:44
Jasion Klaudia
381.5KB
4-1 Pytania i odpowiedzi -Wycieczki 2017.doc 4-1 Pytania i odpowiedzi -Wycieczki 2017.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-03-16 13:48
Jasion Klaudia
162KB
Pytania i odpowiedzi -Wycieczki 2017.pdf Pytania i odpowiedzi -Wycieczki 2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-03-21 12:48
Jasion Klaudia
102.78KB
9-1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Wycieczki 2017.doc 9-1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Wycieczki 2017.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-04-24 08:41
Jasion Klaudia
141.5KB
Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenia warsztatów wizażu.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenia warsztatów wizażu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-02-10 12:46
Jasion Klaudia
231.02KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zamówienie publiczne powyżej 14000 Euro [ 5 ]
Zamiana treści Zaproszenia i zmiana terminu składania ofert.doc Zamiana treści Zaproszenia i zmiana terminu składania ofert.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-03-07 10:09
Jasion Klaudia
161KB
PO ZMIANIE 07.03.2017 Zaproszenie kursy 2017 z załacznikami.doc PO ZMIANIE 07.03.2017 Zaproszenie kursy 2017 z załacznikami.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
17-03-07 10:10
Jasion Klaudia
611.5KB
Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 09.03.2017.pdf Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 09.03.2017.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-03-09 14:52
Jasion Klaudia
121.64KB
6-6 Zawiadom. o wyborze ofert - Kursy 2017.doc 6-6 Zawiadom. o wyborze ofert - Kursy 2017.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
17-03-27 13:15
Jasion Klaudia
139.5KB
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń-warsztatów-kursów dla osób usamodzielnianych, w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i zdobywania kompetencji, w tym części 1–10. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń-warsztatów-kursów dla osób usamodzielnianych, w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i zdobywania kompetencji, w tym części 1–10.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-03-06 10:35
Jasion Klaudia
0.95MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zapytanie ofertowe [ 5 ]
Nabór na usługę warsztaty poruszania się po urzędach i umiejętność załatwiania własnych spraw.pdf Nabór na usługę warsztaty poruszania się po urzędach i umiejętność załatwiania własnych spraw.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
17-02-02 15:03
Jasion Klaudia
255.63KB
2017 Zawiadomienie o wyborze oferty - meble.doc 2017 Zawiadomienie o wyborze oferty - meble.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
17-02-10 13:44
Jasion Klaudia
56.5KB
NABÓR TRENERATRENERKI DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH.pdf NABÓR TRENERATRENERKI DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-02-15 13:07
Jasion Klaudia
270.76KB
NABÓR TRENERATRENERKI DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA.pdf NABÓR TRENERATRENERKI DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
17-02-15 13:08
Jasion Klaudia
270.73KB
NABÓR TRENERATRENERKI DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DORADCZYCH.pdf NABÓR TRENERATRENERKI DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH DORADCZYCH.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-02-15 13:09
Jasion Klaudia
344.17KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok2018 [ 2 ]
Zaproszenie do złożenia oferty na cykl szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.pdf Zaproszenie do złożenia oferty na cykl szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-08-17 12:35
Kotlarz Grażyna
312.54KB
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie superwizji.pdf Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie superwizji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-08-20 09:29
Kotlarz Grażyna
286.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Rok2021 [ 1 ]
1. Zaproszenie superwizja 2021.pdf 1. Zaproszenie superwizja 2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-01-20 10:16
Kotlarz Grażyna
779.33KB

Redakcja strony: Zamówienia publiczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 84560