Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Załatwianie spraw

DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UDZIELA

 • dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
 • dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji,
 • udzielanie dofinansowań w ramach programu pilotażowego  „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON.

DZIAŁ POMOCY RODZINIE I DZIECKU

 • organizuje i nadzoruje system opieki zastępczej,
 • udziela rodzinom zastępczym pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów umieszczonych w nich dzieci,
 • organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych,
 • przyznaje pomoc pieniężną oraz pomoc w integracji ze środowiskiem osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ustala odpłatność rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • kieruje dzieci i młodzież do placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • umieszcza osoby w domu pomocy społecznej oraz ustala odpłatność za ich pobyt,
 • udziela pomocy uchodźcom i repatriantom,
 • umieszcza osoby w środowiskowym domu samopomocy  oraz ustala odpłatność  za ich pobyt.

DZIAŁ FINANSOWY

 • wypłacanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze  i osobom niepełnosprawnym ,
 • wydaje zaświadczenia o pobieranej pomocy pieniężnej.

 

 

Redakcja strony: Załatwianie sprawRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1969