Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Majątek

 

 Stan na dzień 31.12.2015 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)

 • Zespoły komputerowe: 86 891,01 zł.
 • Urządzenia i aparaty radioodbiorcze: 1 730,14 zł.
 • Urządzenia telefoniczne:1 518,90 zł.
 • Urządzenia tele- i radiotechniczne: 6 404,29 zł.
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 23 117,29 zł.
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stałe: 4 343,20 zł
 • RAZEM: 124 004,83 zł

Stan na dzień 31.12.2016 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)

 • Zespoły komputerowe: 73 678,73 zł.
 • Urządzenia i aparaty radioodbiorcze: 1 730,14 zł.
 • Urządzenia telefoniczne:1 518,90 zł.
 • Urządzenia tele- i radiotechniczne: 6 404,29 zł.
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 28 553,89 zł.
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stałe: 4 343,20 zł
 • RAZEM: 116 229,15 zł

Stan na dzień 31.12.2017 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)

 • Zespoły komputerowe: 83 955,73 zł.
 • Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji: 1 730,14 zł.
 • Urządzenia odbiorcze i tramsmisyjne dla radiofonii i telegrafii: 5 012,10 zł.
 • Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji: 8 933,29 zł.
 • Urządzenia klimatyzacyjne: 5 387,40 zł.
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 28 553,89 zł.
 • Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stałe: 4 343,20 zł.
 • RAZEM: 137 915,75 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)

 • Zespoły komputerowe: 65 581,03 zł.
 • Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji: 1 730,14 zł.
 • Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla radiofonii i telegrafii: 3 493,20 zł.
 • Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji: 7 286,31 zł.
 • Urządzenia klimatyzacyjne: 5 387,40 zł.
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 23 476,91 zł.
 • Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:  4 343,20 zł
 • RAZEM: 114 298,19 zł
 

Stan na dzień 31.12.2019 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)

 • Zespoły komputerowe:  65 581,03 zł.
 • Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji: 1 730,14 zł.
 • Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla radiofonii i telegrafii: 3 493,20 zł.
 • Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji: 7 286,31 zł.
 • Urządzenia klimatyzacyjne: 5 387,40 zł.
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 23 476,91 zł.
 • Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:  4 343,20 zł
 • RAZEM: 114 298,19 zł
 
        Stan na dzień 31.12.2020 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)
 
 
 • Zespoły komputerowe: 65 581,03 zł
 • Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji: 1 730,14 zł
 • Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla radiofonii i telegrafii: 3 493,20 zł
 • Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji: 7 286,31 zł
 • Urządzenia klimatyzacyjne: 5 387,40 zł
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 23 476,91 zł
 • Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:  4 343,20 zł
 • RAZEM: 114 298,19 zł
 
 
      Stan na dzień 31.12.2021 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)
 
 
 • Zespoły komputerowe: 65 581,03 zł
 • Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji: 1 730,14 zł
 • Urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla radiofonii i telegrafii: 3 493,20 zł
 • Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji: 7 286,31 zł
 • Urządzenia klimatyzacyjne: 5 387,40 zł
 • Wyposażenie techniczne dla prac biurowych: 23 476,91 zł
 • Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:  4 343,20 zł
 • RAZEM: 114 298,19 zł
 
 
 
  Stan na dzień 31.12.2022 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)
 
 
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 65 581,03 zł.
 • Urządzenia  techniczne: 17 897,03 zł.
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 27 820,11 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 47 770,37 zł.
 • Pozostałe środki trwałe:  595 682,45 zł

                        RAZEM: 757 751,01 zł


 

  Stan na dzień 31.12.2023 r. (z uwzględnieniem mienia komunalnego)

 
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 68 581,05 zł.
 • Urządzenia  techniczne: 17 897,03 zł.
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 27 820,11 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 50 350,37 zł.
 • Pozostałe środki trwałe:  606 583,45 zł

                        RAZEM: 771 232,01 zł

 
 
 
 
 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2695