Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu

Podstawy prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1426 z późn.zm.);

3)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2023r. poz. 572 z późn. zm )

4)  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.44);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023r., poz. 1270 z późn.zm.);

6) ustawa z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn.zm.);

7) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1105);

8) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 519 z późn.zm);

9) uchwały Nr IV/24/99 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Raciborzu;

10) uchwały nr XVI/171/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu;

11) uchwały nr  97/509/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego.Redakcja strony: Podstawy prawneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2734