Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Małe granty 2011

 Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie upowwszechniania kultury fizycznej i sportu - PŁYWAKIE KLIMATY

Do 5 maja br. można wnosić uwagi do oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-309; e-mail:  

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - "Zabawa w wodzie - inspiracją do nauki"

Uwagi do oferty można wnosić w terminie do 25 lipca 2011 r. na adres:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-348; e-mail:  

Oferta realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z zakresu edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje, iż w dniu 11 lipca 2011r. do Starostwa Powiatowego w Raciborzu wpłynęła oferta Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związek Stowarzyszeń z Mikołowa w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.  „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na terenie Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”

Oferta złożona została w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wszelkie uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 26 lipca 2011r. drogą elektroniczną na adres: lub w formie pisemnej (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Raciborzu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - "Zabawa w wodzie - inspiracja do nauki" [ 1 ]
oferta.pdf oferta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1399
12-10-20 09:41
Redaktor BIP
341.65KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania - PŁYWAKIE KLIMATY [ 1 ]
oferta oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 659
12-10-20 09:42
Redaktor BIP
1.35MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego [ 1 ]
oferta oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
12-10-20 09:45
Redaktor BIP
11.11MB

Redakcja strony: Małe granty 2011Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2318