Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

BIP Powiatu Raciborskiego

POWIAT RACIBORSKI

Powiat Raciborski jest lokalną wspólnotą samorządową, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Powiat Raciborski zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu Raciborskiego. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Powiatu, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, stanowią lokalną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybory i referendum powiatowe lub za pośrednictwem organów powiatu.

Organami powiatu są:

 • Rada Powiatu Raciborskiego - organ stanowiący i kontrolny,
 • Zarząd Powiatu Raciborskiego - organ wykonawczy.

Jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego wykonują zadania powiatu, określone w ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Powiatową administrację zespoloną stanowią:

 • Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 • Jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Powiatowy Urząd Pracy,
  • domy pomocy społecznej,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze, stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

 Powiat Raciborski swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje 8 gmin o charakterze:

 • miejskim: Racibórz,
 • miejsko-wiejskim: Kuźnia Raciborska i Krzanowice,
 • wiejskim: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

Powiat Raciborski położony jest w Województwie Śląskim,obejmuje obszar 544 km2. Teren ten zamieszkuje około 110,6 tys. osób.

Na podstawie Statutu Powiatu Raciborskiego - Uchwała Nr XX/279/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego.

Redakcja strony: BIP Powiatu RaciborskiegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 19304